Προσκυνήματα-Οδοιπορικά-Τουρισμός

Ιερα Μονή Ξενοφώντος – The Holy Monastery of Xenophontos

9 Αυγούστου 2023

Ιερα Μονή Ξενοφώντος – The Holy Monastery of Xenophontos

Ιερά Μονή Ξενοφώντος. Πανοραμική άποψη. Holy Monastery of Xenophontos. A panorama view.

Ιερά Μονή Ξενοφώντος. Πανοραμική άποψη. Holy Monastery of Xenophontos. A panorama view.

Ιδρύθηκε περί τα τέλη του 10ου αι. από τον όσιο Ξενοφώντα, ο οποίος φαίνεται ότι είχε την υποστήριξη του Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου. Κατά τα τέλη του 18ου αι. διευρύνθηκε ο περίβολος και τριπλασιάσθηκε ο εντός των τειχών χώρος της Μονής. Το παλαιό Καθολικό τιμάται στον άγιο Γεώργιο (όπως και το νέο) και κτίσθηκε γύρω στο έτος 1000. Ο κυρίως ναός τοιχογραφήθηκε από τον Αντώνιο το 1544, η λιτή από κάποιο Θεοφάνη το 1564 και ο εξωνάρθηκας το 1637. Το παρεκκλήσι του Αγίου Δημητρίου είναι κτίσμα του 14ου αι. με τοιχογραφίες της ίδιας περιόδου. Οι τοιχογραφίες της Τράπεζας είναι έργο του 1496. Το νέο Καθολικό κτίσθηκε κατά τα έτη 1817-1837 και θεωρείται ως το μεγαλύτερο αγιορείτικο Καθολικό. Στα πολλά κειμήλια της Μονής ξεχωρίζουν οι δύο μεγάλες ψηφιδωτές εικόνες των αγίων Γεωργίου και Δημητρίου και το ανάγλυφο σε στεατίτη εικονίδιο της Μεταμορφώσεως. Στην Ξενοφώντος υπάγεται και η Σκήτη του Ευαγγελισμού, η λεγόμενη και «Ξενοφωντινή».

Η επάκταση των αρχών του 19ου αι. με το νέο καθολικό και το κωδωνοστάσιο. The 19th century extension, with the new katholikon and the bell-tower.

Η επάκταση των αρχών του 19ου αι. με το νέο καθολικό και το κωδωνοστάσιο. The 19th century extension, with the new katholikon and the bell-tower.

The monastery was founded towards the end of the 10th century by St Xenophon, apparently with funds supplied by Basil II. At the end of the 18th century the walls were extended, tripling the area covered by the monastery. The old katholikon was built around the year 1000, and both this church and the new katholikon are dedicated to St George. The main body of the old katholikon as frescoed by Antonios in 1544, the lite by a certain Theophanes in 1564, and the exonarthex in 1637. The chapel of St Demetrios dates from the 14th century, as do its wall-paintings. The refectory was frescoed in 1496. The new katholikon was built between 1817 and 1837, and is considered the largest katholikon on Mount Athos. Notable among the monastery’s many relics are the two large mosaic icons of St George and St Demetrios and a small icon of the Transfiguration in steatite. The monastery has jurisdiction over the skete of the Annunciation, the so-called “Xenophontini” skete.

Νότια άποψη του νέου καθολικού και της φιάλης. The new katholikon and the phiale, from the south.

Νότια άποψη του νέου καθολικού και της φιάλης. The new katholikon and the phiale, from the south.

πηγή: Xαρίτωνος Μοναχού

Ματιές στον Άθω – Images of Athos

Έκδοση 3η, Άγιον Όρος 2007

ISBN 960-7735-04-8