Προσκυνήματα-Οδοιπορικά-Τουρισμός

Ιερα Μονή Κωσταμονίτου (ή Κασταμονίτου) – The Holy Monastery of Kostamonitou (or Kastamonitou)

10 Αυγούστου 2023

Ιερα Μονή Κωσταμονίτου (ή Κασταμονίτου) – The Holy Monastery of Kostamonitou (or Kastamonitou)

Ιερα Μονή Κωσταμονίτου. Εξωτερική άποψη. Holy Monastery of Kostamonitou. External view.

Ιερα Μονή Κωσταμονίτου. Εξωτερική άποψη. Holy Monastery of Kostamonitou. External view.

Ιδρύθηκε κατά το πρώτο μισό του 11ου αι. από κάποιον καταγόμενο από τήν Κασταμονή της Μικράς Ασίας, στον οποίο οφείλει και το όνομά της. Νεώτερος κτήτορας είναι η σύζυγος του Αλή Πασά κυρά Βασιλική, με χρηματοδότηση της οποίας ανοικοδομήθηκε μεγάλο μέρος της Μονής κατά τα έτη 1819-1820. Το Καθολικό, τιμώμενο στον πρωτομάρτυρα, Στέφανο, κτίσθηκε το 1867 και είναι το τέταρτο στη σειρά πού οικοδομήθηκε στην ίδια θέση. Τα σημαντικώτερα από τα κειμήλια είναι οι τρεις θαυματουργές εικόνες: του αγίου Στεφάνου, της Οδηγήτριας και της Αντιφωνήτριας.

Νοτιανατολική άποψη της Μονής. The monastery from the southeast.

Νοτιανατολική άποψη της Μονής. The monastery from the southeast.

The monastery was founded in the first half of the 11th century by a man from Kastamoni in Anatolia, from whom it takes its name. A more recent benefactor was the Christian wife of Ali Pasha, Vassiliki, who largely financed the restoration of the monastery in 1819-1820. The katholikon, dedicated to St Stephen the Proto-Martyr, was built in 1867, and is the fourth church on this site. The most important treasures are the three miraculous icons of St Stephan, the Virgin-who-Guides (Hodegetria) and the Virgin-who-Answers (Antiphonetria).

Άποψη της Μονής από βορειοδυτικά. The monastery from the northwest.

Άποψη της Μονής από βορειοδυτικά. The monastery from the northwest.

πηγή: Xαρίτωνος Μοναχού, Ματιές στον Άθω – Images of Athos

γ΄ έκδοση, Άγιον Όρος 2007, ISBN 960-7735-04-8