Γέρ. Ιωσήφ Βατοπαιδινός

Η πνευματική αγάπη (ποίημα Γέροντος Ιωσήφ, 1986)

15 Σεπτεμβρίου 2023

Η πνευματική αγάπη (ποίημα Γέροντος Ιωσήφ, 1986)

Μία μεγάλη και ιδιαίτερη πνευματική αγάπη συνέδεε τον Γέροντα Ιωσήφ με τον Γέροντα Εφραίμ Κατουνακιώτη

Μία μεγάλη και ιδιαίτερη πνευματική αγάπη συνέδεε τον Γέροντα Ιωσήφ με τον Γέροντα Εφραίμ Κατουνακιώτη

Στην πνευματική αγάπη πως να μπει ποιοτικώς,

και αλλού να περισσεύει και σε άλλους μερικώς;

Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στη ψυχή του ταπεινού,

και η πατρική αγάπη χύνεται από κοινού!

Η διαφορά σε τούτο όπως βλέπω πρυτανεύει,

το παιδί που έχει πίστη περισσότερο μαζεύει!!

Όπου περισσεύει πίστις, πόθος και υπακοή

και ιδίως η αγάπη όπου κράζει με βοή,

τα εμπόδια μεριάζει και την πρώτη θέση παίρνει

και στην ευγενή ψυχή του όλα τα πρωτεία σέρνει.