Συναξαριακές Μορφές

Ο Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας εκ Κονίτσης (23 Σεπτεμβρίου)

23 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας εκ Κονίτσης (23 Σεπτεμβρίου)