In EnglishΣυναξαριακές Μορφές

Απολυτίκιο και Κοντάκιο του Αγίου Νικολάου (με εξήγηση) – Apolytikion and Kontakion of St Nicholas

6 Δεκεμβρίου 2023

Απολυτίκιο και Κοντάκιο του Αγίου Νικολάου (με εξήγηση) – Apolytikion and Kontakion of St Nicholas

Απολυτίκιον. Ήχος δ’.

Κανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον, ανέδειξε σε τη ποίμνη σου, η των πραγμάτων αλήθεια δια τούτο εκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη πτωχεία τα πλούσια. Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Ερμηνεία

Ο Άγιος Νικόλαος στ’ αλήθεια ήταν άνθρωπος πίστεως, πραότητος, εγκρατέστατος και ηθικώτατος.

[Ως τέτοιο] τον ανέδειξαν τα πράγματα και η συμπεριφορά στο ποίμνιό του. Τοιουτοτρόπως απέκτησε με την ταπείνωσίν του τα υψηλά, με την θεληματική του φτώχεια τα πλούσια.

Τον παρακαλούμε, λοιπόν, και ημείς τον πατέρα μας αυτόν τον Άγιον Ιεράρχην Νικόλαον να παρακαλή τον Χριστόν να σωθούν οι ψυχές μας.

(Γέροντος Χαραλάμπους Δ. Βασιλόπουλου, Το Προσευχητάρι του Παιδιού, εκδ. “Ορθόδοξου Τύπου”, έκδοσις 5η, Αθήνα 1998, σελ. 114-116)

Κοντάκιον. Ήχος γ΄. “Η Παρθένος σήμερον”.

Εν τοις Μύροις, Άγιε, Ιερουργός ανεδείχθης, του Χριστού γαρ Όσιε, το Ευαγγέλιον πληρώσας, έθηκας την ψυχήν σου υπέρ λαού σου, έσωσας τους αθώους εκ του θανάτου· δια τούτο ηγιάσθης, ως μέγας μύστης, Θεού της χάριτος.

Απόδοση

Στα Μύρα, άγιε, αναδείχθηκες ιερουργός του Θεού, αφού με τη ζωή σου ακολούθησες πλήρως και τελείως το ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν υπολόγισες την ζωή σου και την έδωσες, για να σωθεί ο λαός σου. Έσωσες τους αθώους από τον θάνατο. Γι’ αυτό και αναδείχθηκες άγιος, ως μέγας και άξιος των μυστηρίων της θείας χάριτος.

(Θεοδοσίας Μοναχής, Πηγή: http://www.orp.gr/?p=672)

Apolytikion. Fourth Mode.

The truth of things hath revealed thee to thy flock as a rule of faith, / an icon of meekness, and a teacher of temperance; / for this cause hast thou achieved the heights by humility, / riches by poverty. / O Father and Hierarch Nicholas, / intercede with Christ God that our souls be saved.

Kontakion. Third Mode. “On this day the Virgin”.

Thou, O righteous Nicholas, in Myra truly wast shown forth / as a sacred minister fulfilling Christ’s holy Gospel / for thou didst lay down thy life for thy flock and people / and, O Saint, didst save the innocent from unjust death. / Wherefore, thou wast sanctified as / a great initiate of the divine grace of God.

The translations into English are by Holy Transfiguration Monastery in Brookline (Boston, Massachusetts).

Source: http://www.stanthonysmonastery.org/music/Menaion.htm