Γενικά Θέματα

Ψηφιακός δίσκος «Δοξάζομέν σου τήν Άνάστασιν» με Βυζαντινούς αναστάσιμους ύμνους

8 Δεκεμβρίου 2023

Ψηφιακός δίσκος «Δοξάζομέν σου τήν Άνάστασιν» με Βυζαντινούς αναστάσιμους ύμνους

Με τίτλο «Ὁ σταυρὸν ὑπομείνας…» κυκλοφορεί σε ψηφιακό δίσκο αναστάσιμο στιχηρό των αίνων του Τετάρτου Ήχου ῾Άγια᾽ εκ του Πα, σε αργό στιχηραρικό μέλος, κατά την ψαλτική παράδοση του 15ου αι., η λεγόμενη μελοποίηση του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού.

Ψάλλει ο βυζαντινός Χορός Ψαλτών «Άγιος Ιωαννης ο Κουκουζέλης» της Αρχιεπισκοπής Τιράνων.
Χοράρχης είναι ο Θεόδωρος Πέτσι

ope.gr