Πολυμέσα - MultimediaΣυναξαριακές Μορφές

Όσιος Προκόπιος ο Δεκαπολίτης ο Ομολογητής

27 Φεβρουαρίου 2024

Όσιος Προκόπιος ο Δεκαπολίτης ο Ομολογητής

προκοπιJPGΕορτάζει στις 27 Φεβρουαρίου εκάστου έτους.

Ουδέν, Δεκαπολίτα, γης πάσαι πόλεις,

Προς την νοητήν, ένθα περ τάττη, πόλιν.

Εικάδι εβδομάτη Προκοπίω τέρμα φαάνθη.

Βιογραφία

Ο Όσιος Προκόπιος ο Δεκαπολίτης έζησε στα χρόνια του εικονομάχου αυτοκράτορα Λέοντος του Ισαύρου (717 – 741 μ.Χ.) και διακρίθηκε για την πνευματική γενναιότητά του ως υπέρμαχος της Ορθοδοξίας. Αν και από νεαρή ηλικία ακολούθησε το μοναχισμό, δεν έμεινε στην απομόνωση του κελιού του, αλλά αγωνίσθηκε σθεναρά κατά των εικονομάχων. Γι’ αυτό υπέστη πολλά βασανιστήρια, μαστιγώσεις, φυλακές και εξορίες. Διακρίθηκε, επίσης, στον αγώνα της Εκκλησίας κατά των αιρετικών Μονοφυσιτών.

Ο Άγιος Προκόπιος φαίνεται ότι λίγο μετά την αποφυλάκισή του κοιμήθηκε, ενώ κατ’ άλλους υπέμεινε μαρτυρικό θάνατο.

Απολυτίκιον  (Κατέβασμα)

Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης.

Φερωνύμως προκύπτων εν ασκήσει Προκόπιε, ήρθης εκ δυνάμεως Πάτερ, προς αθλήσεως έλλαμψιν Χρίστου γαρ την Εικόνα προσκυνών, Μαρτύρων ανεδείχθης κοινωνός, μεθ’ ων πρέσβευε παμμάκαρ διαπαντός, υπέρ των εκβοώντων σοι, δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενερνούντι δια σου, πασιν ιάματα.

 

Έτερον Απολυτίκιον

Ήχος πλ. δ’.

Ταις των δακρύων σου ροαίς, της ερήμου το άγονον εγεώργησας· και τοις εκ βάθους στεναγμοίς, εις εκατόν τους πόνους εκαρποφόρησας· και γέγονας φωστήρ τη οικουμένη, λάμπων τοις θαύμασιν, Προκόπιε Πατήρ ημών όσιε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

 

Κοντάκιον

Ήχος δ’. Επεφάνης σήμερον.

Εωσφόρον σήμερον η Εκκλησία, κεκτημένη άπασαν, κακοδοξίας την αχλύν, διασκεδάζει τιμώσά σε, ουρανομύστα Προκόπιε ένδοξε.

 

Οπτικοακουστικό Υλικό

Ακούστε το απολυτίκιο!

Αγιογραφίες / Φωτογραφίες

Όσιος Προκόπιος ο Δεκαπολίτης ο Ομολογητής

Όσιος Προκόπιος ο Δεκαπολίτης ο Ομολογητής

Όσιος Προκόπιος ο Δεκαπολίτης ο Ομολογητής

Όσιος Προκόπιος ο Δεκαπολίτης ο Ομολογητής

 

Πηγή:  .saint.gr