Συναξαριακές Μορφές

Ο Άγιος Απόστολος Ηρωδίων

28 Φεβρουαρίου 2024

Ο Άγιος Απόστολος Ηρωδίων

agiosirodion02 Εορτάζει στις 28 Μαρτίου εκάστου έτους.

Ῥόδον νοητὸν ων σαφώς Ηρῳδίων,

Ξίφει τρυγηθείς, αύθις ανθεί εν πόλῳ.

Βιογραφία

O Άγιος Ηρωδίων, ανήκε στο κύκλο των εβδομήκοντα Αποστόλων του Κυρίου. Μετά την ανάληψη του Χριστού, ο Άγιος αφοσιώθηκε στη διάδοση του Ευαγγελίου και υπήρξε συνεργάτης των 12 Αποστόλων και ιδιαίτερα του Απόστολου Πέτρου. Μετά το μαρτυρικό θάνατο του απόστολου Ανδρέα του Πρωτόκλητου, στην εκκλησία Νέων Πατρών  (Υπάτη) επίσκοπος έγινε ο Ηρωδίων. Από τη νέα του θέση έδειξε όλες τις αρετές πού τον κοσμούσαν. Για τη χριστιανική του όμως δράση, συνελήφθη από τούς Ιουδαίους και τούς ειδωλολάτρες. Αφού τον έδειραν άγρια και τον λιθοβόλησαν, στο τέλος τον έσφαξαν με τον πιο ωμό τρόπο. Έτσι με μαρτυρικό τρόπο επισφράγισε την πίστη του στο Σωτήρα και Λυτρωτή του Κύριο.

Η μνήμη του Αγίου Ηρωδίωνα επαναλαμβάνεται στις 10 Nοεμβρίου.

Ἀπολυτίκιον

Τῆς Ὑπάτης φωστῆρα καί ποιμένα θεόληπτον, τοῦ Παρακλήτου σέ χάρις, Ἠρῳδίων ἀνέδειξεν ἐν ταύτῃ γάρ Ἀπόστολε τό φῶς ἐκήρυξας τό θεῖον τοῦ Χριστοῦ, καί ὡδήγησας πρός πίστιν τήν ἀληθήν τούς εὐσεβῶς βοῶντάς σοι δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ στεφανώσαντι, δόξα τῷ χορηγοῦντι διά σοῦ, ἡμῖν τά κρείττονα.

AgiosIrodion01

Άγιος Ηρωδίων ο Απόστολος από τους Εβδομήκοντα

AgiosIrodion03

Άγιος Ηρωδίων ο Απόστολος από τους Εβδομήκοντα

Agios_Hrodion

Άγιος Ηρωδίων ο Απόστολος από τους Εβδομήκοντα

Πηγή: saint.gr