Συναξαριακές Μορφές

Όσιος Ιλαρίων ο Νέος

28 Μαρτίου 2024

Όσιος Ιλαρίων ο Νέος

Όσιος Ιλαρίων ο Νέος

Όσιος Ιλαρίων ο Νέος

Εορτάζει στις 28 Μαρτίου εκάστου έτους.

 

Δους Ιλαρίων γη το γήθεν σαρκίον,

Γην Μακάρων ώκησε την μακαρίαν.

Ογδόη Ιλαρίωνα κιχήσατο εικάδι πότμος.

Βιογραφία

Ο Όσιος Ιλαρίων διετέλεσε ηγούμενος της μονής Πελεκητής στην Τριγλία και διακρίθηκε για το ασκητικό του ήθος, το φιλόθεο ζήλο του, το χάρισμα της ελεημοσύνης και τους πνευματικούς αγώνες. Γι’ αυτό ο Άγιος Θεός τον προίκισε με το προορατικό χάρισμα. Ο Όσιος κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 754 μ.Χ.

 

 Απολυτίκιον  (Κατέβασμα)

Ήχος πλ. α’. Τον συνάναρχον Λόγον.

Ιλαρότητι τρόπων καλλωπιζόμενος, ως καθαρώτατον σκεύος της επιπνοίας Χριστού, της ενθέου βιοτής εδείχθης έσοπτρον όθεν αστράπτεις νοητώς, αρετών μαρμαρυγάς, Πατήρ ημών Ιλαρίων, προς απλανή οδηγίαν, και σωτηρίαν των ψυχών ημών.

 

Έτερον Απολυτίκιον

Ήχος πλ. δ’.

Εν σοι Πάτερ ακριβώς διεσώθη το κατ᾽ εικόνα· λαβών γαρ τον σταυρόν, ηκολούθησας τω Χριστώ, και πράττων εδίδασκες, υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γαρ· επιμελείσθαι δε ψυχής, πράγματος αθανάτoυ· διο και μετά Αγγέλων συναγάλλεται, Όσιε Ιλαρίων το πνεύμά σου.

 

 

Οπτικοακουστικό Υλικό

Ακούστε το απολυτίκιο!

 

Όσιος Ιλαρίων ο Νέος

Όσιος Ιλαρίων ο Νέος

Πηγή:  saint.gr