Γενικά ΘέματαΕκκλησία

Οικουμενικός Πατριάρχης: Αποτελεί σκάνδαλον ο χωριστός εορτασμός του μοναδικού γεγονότος της μιας Αναστάσεως του Ενός Κυρίου

1 Απριλίου 2024

Οικουμενικός Πατριάρχης: Αποτελεί σκάνδαλον ο χωριστός εορτασμός του μοναδικού γεγονότος της μιας Αναστάσεως του Ενός Κυρίου

Τις εγκάρδιες ευχές του προς όλους τους μη Ορθοδόξους Χριστιανούς που εόρτασαν το Άγιο Πάσχα την Κυριακή, 31 Μαρτίου, απηύθυνε η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, στην ομιλία του, μετά τη χοροστασία του κατά την Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία στον προσφάτως πανηγυρίσαντα Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων της Κοινότητας Βλάγκας.

“Κατά την ημέρα αυτή, το κοσμοχαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως αποκτά πρόσθετη επικαιρότητα, καθώς οι μη Ορθόδοξοι Χριστιανοί αδελφοί μας εορτάζουν σήμερα την εκ νεκρών έγερσι του Κυρίου μας, το Άγιον Πάσχα. Έχουμε ήδη αποστείλει εκπροσώπους μας σε όλες τις Χριστιανικές Κοινότητες των άλλων Ομολογιών ενταύθα, για να διαβιβάσουν σ᾽ αυτές τις εόρτιες ευχές της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και τα Πατριαρχικά μας συγχαρητήρια. Αλλά και από της θέσεως αυτής απευθύνουμε εγκάρδιο χαιρετισμό αγάπης προς όλους τους απανταχού της γης Χριστιανούς που εορτάζουν το Άγιον Πάσχα σήμερα. Δεόμεθα δε του Κυρίου της δόξης, να μας αξιώση, ο κοινός εορτασμός του Πάσχα που θα έχουμε κατά την επόμενη χρονιά, να μη αποτελέση μίαν ευτυχή απλώς σύμπτωσιν, ένα τυχαίο συγκυριακό γεγονός, αλλά την απαρχή της καθιερώσεως κοινής ημερομηνίας για τον εορτασμό του κατ᾽ έτος υπό της Ανατολικής και Δυτικής Χριστιανοσύνης, εν όψει και της επετείου συμπληρώσεως 1700 χρόνων, το 2025, από της συγκλήσεως της εν Νικαία Α´ Οικουμενικής Συνόδου, η οποία, μεταξύ άλλων, ασχολήθηκε και με το ζήτημα της ρυθμίσεως του χρόνου εορτασμού του Πάσχα. Είμαστε αισιόδοξοι, καθώς εκατέρωθεν υπάρχει η προς τούτο καλή θέλησις και προθυμία. Διότι, πράγματι, αποτελεί σκάνδαλον ο χωριστός εορτασμός του μοναδικού γεγονότος της μιας Αναστάσεως του Ενός Κυρίου!“

Νωρίτερα, με αφορμή τη εορτή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, ο Παναγιώτατος σημείωσε:

“Η Βλάγκα έχει προστάτες της τους Αγίους Θεοδώρους, το Κοντοσκάλι την Αγία Κυριακή του, τα Υψωμαθειά τους δικούς τους Αγίους, και ούτω καθ᾽ εξής. Αλλά σήμερα, δευτέραν Κυριακήν των Νηστειών, έχουμε όλοι μας ολοζώντανο παράδειγμα και πρεσβευτήν προς τον Κύριον τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, αλλά και δικό μας συμπατριώτη, Κωνσταντινουπολίτη!

Η σημερινή ημέρα είναι σαν μία δευτέρα Κυριακή της Ορθοδοξίας, συνέχεια της περασμένης Κυριακής, διότι ο Άγιος Γρηγόριος ήταν υπέρμαχος και αγωνιστής της Ορθοδοξίας, χάριν της οποίας ακόμη και εφυλακίσθη, δίδοντας την καλήν μαρτυρίαν και παραμένοντας φωτεινός φάρος ακλονήτου πίστεως διά τας επερχομένας γενεάς. Όντως, οι Άγιοι της Εκκλησίας είναι διδάσκαλοι και οδηγοί διά τους ανθρώπους όχι μόνον της εποχής τους, αλλά όλων των εποχών και όλων των τόπων. Ευχαριστούμε τον Άγιο Θεό, ο Οποίος μας έδωσε τέτοια αξιομίμητα πρότυπα και τέτοιους ποδηγέτες και μεσίτες προς Αυτόν.

Η σημερινή ημέρα, όμως, όπως και κάθε Κυριακή, μας μεταδίδει και ένα μήνυμα ελπίδος, αισιοδοξίας και χαράς: Είναι το μήνυμα που μας φέρνει η Ανάστασις του Κυρίου μας, είναι το μήνυμα και το σάλπισμα που μας δίδει ο Χριστός με τους ενισχυτικούς και ελπιδοφόρους λόγους Του: «εν τω κόσμω θλίψιν έξετε· αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμον» (Ιωάν. ις´, 33). Είναι ακόμη το μήνυμα που δίδει εις ημάς, τα πιστά τέκνα της Μητρός Εκκλησίας, η βεβαιότης ότι «και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής», κλυδωνιζομένης μεν κατά καιρούς, κατά την διαδρομή της ιστορίας, και μάλιστα δεινώς πολλές φορές, αλλά ουδέποτε καταποντιζομένης.”

Με την ευκαιρία της παρουσίας του στην πανηγυρίζουσα Κοινότητα της Βλάγκας ο Παναγιώτατος εξέφρασε, ως Αρχιεπίσκοπος και ποιμενάρχης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, την απογοήτευση, την πικρία αλλά και την αγωνία του για ορισμένα γεγονότα σχετικά με τη διαχείριση της κοινοτικής περιουσίας. 

“Κάθε χρόνο ερχόμεθα και εδώ στη Βλάγκα, όπως σε όλες τις πανηγυρίζουσες Κοινότητές μας, με χαρά και ευχαρίστησι, για να τις ευλογήσουμε και να τις συγχαρούμε για το έργο που προσφέρουν.

Όμως, εφέτος, ήλθαμε εδώ με σφιγμένη την καρδιά, με θλίψι, και απογοήτευσι. Και ομιλούμε εκ της θέσεως ευθύνης μας ως Αρχιεπισκόπου και ποιμενάρχου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, διερμηνεύοντες, ως πνευματικός πατήρ όλων, τα αισθήματα της Μητρός Εκκλησίας, αλλά και ολοκλήρου της Ομογενείας. Διότι έγιναν εδώ και στο Κοντοσκάλι πράγματα που πλήγωσαν και εξέθεσαν δημόσια την Ομογένεια, αλλά και δέσμευσαν ένα μέρος της πατρογονικής κληρονομίας μας μέσω μακροχρονίων μισθώσεων, οι οποίες δεν συνάδουν με τους όρους της αγοράς και απειλούν το ιδιοκτησιακό μας καθεστώς. Την περιουσία της Ομογενείας, η οποία με την ψήφο της αναδεικνύει τους Επιτρόπους για να διοικήσουν και να διαχειρισθούν την κληρονομιά των πατέρων μας με ευσυνειδησία, εντιμότητα και αποτελεσματικότητα. Δεν λέμε ότι απαραιτήτως λείπουν αυτές οι αρετές από την διοίκησι των Κοινοτήτων μας. Υπάρχει, όμως, η άγνοια, η απειρία και η βιασύνη. Και γίνονται οι αδικαιολόγητες αυτές μισθώσεις για ολόκληρες δεκαετίες.

Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες, για τα εδώ συμβάντα, του αγίου Σηλυβρίας, του ΣΥΡΚΙ, και, βεβαίως, της Εκκλησίας, διά της Μεγάλης Πρωτοσυγκελλίας, αλλά χρειάζεται και πρακτικό αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών. Για να υπάρχη τέτοιο αποτέλεσμα, χρειάζονται γενναίες αποφάσεις, για τις οποίες φαίνεται ότι δεν είναι έτοιμα τα διοικητικά σώματα των εμπλεκομένων Κοινοτήτων.

Είθε να υπάρξη άμεσος εξυγίανσις και να επανέλθη και πάλιν η τάξις και η ψυχική ανακούφισι στις Κοινότητές μας, οι οποίες, μετά από δεκαετίες, μπόρεσαν να ανανεώσουν το στελεχιακό δυναμικό των διοικητικών τους συμβουλίων, με τις εκλογές που επετράπη να διεξαχθούν. Ευχόμεθα ολοκαρδίως στις επόμενες επισκέψεις και χοροστασίες μας να έχουμε μόνον επαίνους και συγχαρητήρια να σας απευθύνουμε.”

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, καλωσόρισε τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Χριστουπόλεως κ. Εμμανουήλ, Βοηθό του Σεβ. Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αυγουστίνου, με όμιλο προσκυνητών από τη Γερμανία.

Προηγουμένως, με θερμούς λόγους υποδέχθηκε τον Παναγιώτατο ο Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Αρχιερατικώς Προϊστάμενος Υψωμαθείων. 

Κατά τη Θεία Λειτουργία τον θείο λόγο κήρυξε ο Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Καλλίνικος. 

Φωτό: Νίκος Παπαχρήστου

ope.gr