Α’ Οικουμενική Σύνοδος και αρειανισμός

Για την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο (325), η οποία αντιμετώπισε την αρειανική αίρεση που υποβίβαζε τον Θεό Λόγο στο επίπεδο των κτιστών όντων, μας μιλά ο Βασίλειος Τουλουμτσής Υπ. Διδάκτωρ Δογματικής της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, με την συμμετοχή 318 Πατέρων ομολογήθηκε το Ομοούσιο Πατρός και Υιού, ενώ παράλληλα θεραπεύτηκαν, με αμιγώς εκκλησιαστικό τρόπο, σχίσματα που ταλάνιζαν το εκκλησιαστικό σώμα.