Ο Προφήτης Ηλίας (20 Ιουλίου)

Δημοσιεύθηκε: 20 Ιουλίου Κατηγορίες: - Συναξάρια -, 07 Ιούλιος

Μέσα στη χορεία των Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης ξεχωριστή είναι η θέση του προφήτη Ηλία, του όποιου σήμερα η Εκκλησία ...