Υπόθεση Μονής Βατοπαιδίου

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την Μονή Βατοπαιδίου

12 Φεβρουαρίου 2009
immb_page-greek-1 immb_page-1

Το «Ενημερωτικό φυλλάδιο για την Ιερά Μονή Βατοπαιδίου».

Πρόκειται για ένα 24σέλιδο εικονογραφημένο φυλλάδιο που εξέδωσε η Μονή Βατοπαιδίου σχετικά με την υπόθεση της Μονής. Είναι ένα συνεπτυγμένο κείμενο που απαντά σε όλα τα επί μέρους ζητήματα που αφορούν την «υπόθεση Βατοπαιδίου». Νομίζουμε ότι είναι μία ολοκληρωμένη απάντηση σε όσα εις βάρος της Μονής ειπώθηκαν όλη αυτήν την περίοδο. Μέσα δε από τις φωτογραφίες που συνοδεύουν το κείμενο φαίνεται το μεγάλο έργο θρησκευτικής και πολιτιστικής αξίας που έχει επιτελέσει η νέα Αδελφότητα εκεί στη Μονή, το οποίο εμείς που πηγαίνουμε εκεί ως προσκυνητές το γνωρίζουμε βέβαια, αλλά για όσους δεν είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τη Μονή μπορούν να πάρουν μία ιδέα.

Κατεβάστε το αρχείο: filladio-immb

The «Information Bulletin concerning the Holy Monastery of Vatopaidi».

A 24-page illustrated bulletin published by the Holy Monastery of Vatopaidi concerning the recent issue that was created. It is a condensed text that answers all the partial questions regarding the «Vatopaidi issue». We think that it constitutes a complete answer to everything that has been said about the monastery, this whole time period. And through the photographs that accompany the text, one can see the important religious and cultural work that has been wrought by the Monastery’s new Brotherhood; which we, that visit the Monastery as pilgrims, know, of course, but for those who did not have the opportunity yet to visit the Monastery, so that they can get an idea.

Download