Ιερά Μεγίστη Μονή ΒατοπαιδίουΠροσκυνήματα-Οδοιπορικά-Τουρισμός

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ (10)

7 Ιουλίου 2009

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ (10)

Αγγλικά-English

Γερμανικά-German-Deutch

Γαλλικά-French-Français

Συνέχεια από (9)

saints of vatopedi

ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

Σάββας, ιεροδιάκονος και βηματάρης (10ος αι.). Αθανάσιος, Νικόλαος και Αντώνιος, κτήτορες από την Άδριανούπολη, (10ος αι.), Δεκεμβρίου 17. Σάββας, αρχιεπίσκοπος Σερβίας (1169-1235), Ιανουαρίου 14.

Συμεών, πατήρ του αγίου Σάββα και βασιλεύς των Σέρβων (1200), Φεβρουαρίου 8.

Ευθύμιος ηγούμενος και μαζί με αυτόν 12 οσιομάρτυρες μοναχοί (1285), Ιανουαρίου 4.

Κοσμάς – Πρώτος, οσιομάρτυρας (1285), Δεκεμβρίου 5.

Γεννάδιος, ηγούμενος της Μονής (14ος αι.), Ιανουαρίου 20.

Νεόφυτος, προσμονάριος (14ος αι.), Ιανουαρίου 20.

Γεννάδιος, δοχειάρης (14ος αι.), Νοεμβρίου 17.

Αγάπιος και Νικόδημος, υποτακτικοί του οσίου Γενναδίου (14ος αι.).

Σάββας ο διά Χριοτον σαλός (1280-1349).

Νικόδημος, διδάσκαλος του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά (13ος αι.), Ιουλίου 11.

Γρηγόριος Παλαμάς, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (1296-1359), Νοεμβρίου 14.

Θεοφάνης, μητροπολίτης Περιθεωρίου (14ος αι.).

Ιωάσαφ Μετεωρίτης (1394-1401), Απριλίου 20.

Μακάριος Μακρής (1391-1431), Ιανουαρίου 8.

Μάξιμος Γραικός (1470-1556), Ιανουαρίου 21.

Μακάριος όσιομάρτυρας, μαθητής του αγίου Νήφωνος, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (1527), Σεπτεμβρίου 14.

Θεοφάνης, οσιομάρτυρας (1559), Ιουνίου 8.

Αθανάσιος Γ’ Κωνσταντινουπόλεως (1656), Μαΐου 2.

Αγάπιος από τη σκήτη Κολιτσού και μαζί με αυτον τέσσερις όσιοι, Μαρτίου 1. Διονύσιος, όσιομάρτυρας (1822).

Ευδόκιμος νεοφανής, όσιος (1840), Οκτωβρίου 5.

Ιωακείμ Παπουλάκης, όσιος (1786-1867), Μαρτίου 2.

Η σύναξη όλων των Βατοπαιδινών άγιων εορτάζεται με πανηγυρική αγρυπνία την 10η Ιουλίου.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αρκάδιος μον. Βατοπαιδινός, Ιστορία της Ιεράς και Μεγίστης Μονής του Βατοπαιδίου (ανέκδοτη).

Άγιον Όρος, έκδ. Μέλισσα, Αθήνα 1991.

Αλέξανδρος μον. Βατοπαιδινός, «Εκ του αρχείου της Ιεράς και σεβάσμιας Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου», Γρηγόριος Παλαμάς 4(1920), σ. 631-635, 6(1922), σ. 86-87, 140-144,195-197, 282-283.

Βλάχος Κοσμάς, Η χερσόνησος του Άγιου Ορους Άθω, Βόλος 1903.

Γεδεών Μανουήλ, Άθως. Άναμνήσεις, έγγραφα, σημειώσεις, Κωνσταντινούπολη 1885.

Γεδεών Μανουήλ, Πατριαρχικοί πίνακες, Κωνσταντινούπολη 1884.

Γούδας Μιχαήλ, «Βυζαντινά έγγραφα της εν Άθω Ιεράς Μονής του Βατοπεδί-ου», Επετηρίς Εταιρίας Βυζαντινών Σπουδών 3 (1926), σ. 113-114,4(1927), σ. 211 -248.

Δωρόθεος μον., Το Άγιον Ορος, Κατερίνη 1986.

Ευγένιος μον. Βατοπεδινός, Περιγραφή έμμετρος της ιεράς και σεβασμίας Λαύρας του Βατοπεδίου, Αθήνα 1891.

Ευστρατιάδης Σωφρόνιος – Άρκάδιος Βατοπεδινός, Κατάλογος των εν τη Ιερά Μονή Βατοπεδίου αποκειμένων κωδίκων, Παρίσι 1924.

Εκκλησιαστικός κήρυξ, έτος Ε’ – τεύχος ΠΔ’, Λάρνακα 1915.

Επετηρίς Άθωνιάδος Σχολής, Αθήνα 1966.

Θεόφιλος προηγ. Βατοπαιδινός, «Χρονικόν περί της Μ. Βατοπαιδίου», Μακεδόνικα 12 (1972).

Καδάς Σωτήριος, Το Άγιον Όρος, τα μοναστήρια και οι θησαυροί τους, οδηγός, Αθήνα 1979.

Καλιγάς Σωφρόνιος, Αθωνιάς ήτοι Σύντομος περιγραφή του Αγίου Όρους, Άγιον Όρος 1863.

Καλοκύρης Κωνστ., Άθως. Θέματα αρχαιολογίας και τέχνης, Αθήνα 1963.

Κομνηνός Ιωάννης, Προσκυνητάριον του Αγίου Όρους του Άθωνος, επιμέλεια Άνθιμου Ιβηρίτου, Συνάγωβον 1701 πρώτη έκδοση, Αθήνα 1984 νέα έκδοση.

Κοσμάς και Αρέθας μον., Ανωτέρα επισκίασις επί του Άθω, Καρυές 1957.

Κτενάς Χριστοφόρος, Τα γράμματα εν Αγίω Όρει και η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, οι καταδιωγμοί των λογίων Αγιορειτών, Αθήνα 1928.

Κτενάς Χριστοφόρος, Άπαντα τα εν Άγίω Όρει Ιερά Καθιδρύματα εις 726 εν όλω ανερχόμενα, Αθήνα 1935.

Κτενάς Χριστοφόρος, Η σύγχρονος Αθωνιάς Σχολή και οι εν αυτή διδάξαντες…, Αθήνα 1930.

Κώδικες Μονής Βατοπαιδίου, αρ. 98,292,293,383,443,689,690,765,772,777, 810, 871,986,1641,1684.

Lamberz Ε. – Λίτσας Ε., Κατάλογος χειρογράφων Σκήτης Αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκη 1978.

Μαμαλάκης I. Π. Η επανάσταση στη Χαλκιδική το 1821. Η συμμετοχή των Αγιορειτών και ο ρόλος του Εμμ. Παππά, Θεσσαλονίκη 1962.

Μαμαλάκης I. П., Το Άγιον Όρος (Άθως) διά μέσου των αιώνων, Θεσσαλονίκη 1971.

Νίκανδρος Βατοπεδινός, «Η Αθωνιάς Σχολή…», Νεολόγος Κωνσταντινουπόλεως, αρ. φ. 5246 και 5554, των ετών 1886 και 1887.

Πόποβιτς Ιουστίνος, Βίος και Πολιτεία των άγιων πατέρων ημών Σάββα και Συμεών, μετάφραση από τα σερβικά, Θεσσαλονίκη 1985.

Πρακτικά της προκαταρκτικής επιτροπής των αγίων Ορθοδόξων Εκκλησιών της συνελθούσης εν τη εν Αγίω Όρει Ιερά Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου, Κωνσταντινούπολη 1930.

Σμυρνάκης Γεράσιμος, Το Άγιον Όρος, Αθήνα 1903.

Σωτηρίου Γεώργιος, Το Άγιον Όρος. Ιστορία και τέχνη, Αθήνα 1915.

Χρήστου Παναγιώτης, Το Άγιον Ορος, Αθήνα 1987.