Συναξαριακές Μορφές

Ο Άγιος Ευτυχής Ιερομάρτυρας μαθητής του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου – Hieromartyr Eutyches the Disciple of St John the Theologian (Commemorated on August 24)

24 Αυγούστου 2009

Ο Άγιος Ευτυχής Ιερομάρτυρας μαθητής του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου – Hieromartyr Eutyches the Disciple of St John the Theologian (Commemorated on August 24)

st eutychesΟ Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, θέλοντας να δείξει τον άνθρωπο που έχει αληθινά πνεύμα Θεού, είπε: “Παν πνεύμα ο ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκί εληλυθότα, εκ του Θεού εστί”. Δηλαδή, κάθε άνθρωπος που παρουσιάζεται με χάρισμα Πνεύματος, αν ομολογεί όχι μόνο με λόγια αλλά και με έργα ότι ο Ιησούς Χριστός πράγματι σαρκώθηκε και έζησε σαν άνθρωπος φέροντας την ανθρώπινη φύση, αυτός ο άνθρωπος είναι από το Θεό. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν και ο Άγιος Ευτυχής. Σαν γνήσιος μαθητής του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή, απέδειξε περίτρανα στη ζωή του ότι είναι πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Κήρυξε με ανδρεία το Ευαγγέλιο, γκρέμισε πολλούς ναούς ειδώλων, υπέμεινε δαρμούς και κακοπάθησε πολλά χρόνια δέσμιος μέσα στη φυλακή. Κατόπιν τον έριξαν στη φωτιά και μετά στα πεινασμένα θηρία. Επειδή, όμως, ένα από τα θηρία μίλησε με ανθρώπινη φωνή, αλλά και επειδή στη συνέχεια έμεινε αβλαβής από τα υπόλοιπα μαρτύρια, όλοι εξεπλάγησαν. Εξ’ αιτίας, λοιπόν, αυτών των θαυμάτων, τον άφησαν ελεύθερο να γυρίσει στην πατρίδα του Σεβαστή, όπου ειρηνικά παρέδωσε στον Κύριο το πνεύμα του.

Απολυτίκιο. Ήχος δ’. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Ως φοιτητής των ιερών Αποστόλων, της ευσέβειας υποφήτης εδείχθης, και την του Λόγου σάρκωσιν εκήρυξας τρανώς, όθεν ενδιέπρεψας, μαρτυρίου τοις πόνοις, θαύμασι της πίστεως, βεβαιώσας τον λόγον. Ιερομάρτυς Πάτερ Ευτυχές, Χριστόν δυσώπει, υπέρ των ψυχών ημών.

Hieromartyr Eutyches the Disciple of St John the Theologian

The Hieromartyr Eutyches, a disciple of the holy Apostles John the Theologian and Paul, lived from the first century into the beginning of the second century, and was from the Palestinian city of Sebastea.

Although St Eutyches is not one of the 70 Apostles, he is called an Apostle because of his labors with the older Apostles, by whom he was made bishop. After hearing about Christ the Savior, St Eutyches first became a disciple of the Apostle John the Theologian. Later he met the Apostle Paul, and preached together with him on the early journeys.

St Eutyches underwent many sufferings: they starved him with hunger, beat him with iron rods, they threw him into the fire, and then to be devoured by wild beasts. Once, a lion was let loose upon the saint, which astonished everyone because it praised the Creator with a human voice. The hieromartyr Eutyches completed his labors in his native city, where he was beheaded with a sword at the beginning of the second century.

Πηγή: Συναξαριστής και OCA