Μήνυμα ημέρας

Το μήνυμα της ημέρας

4 Σεπτεμβρίου 2009

Democretus

Άνθρωπος, μικρός κόσμος

Δημόκριτος