Κατηγορία

Μήνυμα ημέρας

Φιλοξενία

Κατηγορίες: Μήνυμα ημέρας

Εὰν ὑποδεχθῆς (για φιλοξενία) κάποιον ἐπίσημο καὶ λαμπρὸ καὶ δείξης μεγάλη προθυμία, δὲν ἔκανες τίποτε ἀξιοθαύμαστο᾽ διό τὸ ἀξίωμα τοῦ...

Περισσότερα