Μήνυμα ημέρας

Το μήνυμα της ημέρας

18 Σεπτεμβρίου 2009

Isaac Syros

Όπου και αν βρεθείς, να βάζεις τον εαυτό σου κάτω από όλους, και θα βρίσκεις ανάπαυση.

Αββάς Ισαάκ Σύρος