Μήνυμα ημέρας

Το μήνυμα της ημέρας

18 Σεπτεμβρίου 2009

Το μήνυμα της ημέρας

Isaac Syros

Όπου και αν βρεθείς, να βάζεις τον εαυτό σου κάτω από όλους, και θα βρίσκεις ανάπαυση.

Αββάς Ισαάκ Σύρος