Μήνυμα ημέρας

Το μήνυμα της ημέρας

21 Σεπτεμβρίου 2009

Sokratis

Eν οίδα, ότι ουδέν οίδα (Το μόνο που γνωρίζω είναι, ότι δεν γνωρίζω τίποτε).

Σωκράτης (469 π.Χ. – 399 π.Χ.)

Ένα απόφθεγμα για την αυτομεμψία, την ταπείνωση, την αυτογνωσία από τον προ Χριστού χριστιανό φιλόσοφο.