Türkçe’de

İMANIN MUCİZESİ (Τουρκικά, Turkish)

8 Οκτωβρίου 2009

Sen ki, hayatı ve ilmi inceleyen ve bu kadar korkunç soru işaretlerinden dolayı ıstırap çeken biri olarak, Hakikatle ilişkisi olan bazı noktalarda bizimle deneme ve araştırma yapmanı isteyecektik. Bize göre de Hakikat tektir ve onun adına da İsa Mesih denir.

Çok iyi bildiğin gibi, ilmin yoluna deney denir ve her ilmî bilgi deneye dayanır.

vaptisi

● Çok kolay olan bir deney yapmanı tavsiye ediyoruz. İstediğin yerden su al ve onu bir müddet için bir şişeye kapat. Biyoloji ve İlimden biliyoruz ki, bu su bir müddet sonra kokacak ve bozulacak.

Fakat aynı zamanda, Büyük Kutsal Su, yani Ortodoks papaz tarafından 6 Ocakta kutsanan, İsa Peygamberin vaftiz yortusu günündeki sudan da al, onu da bir şişeye kapat ve uzun zaman onu bırak. O vakit göreceksin ki, Kutsanmış olan bu Su, ne kadar zaman kalırsa kalsın, bozulmayacak, ne kokacak ve ne de kurtlanacak!

Sana şunu da söylememiz gerek ki, 100 sene ve 300 sene öncesinden, Hıristiyanlar tarafından saklanmış eski bina duvarları içerisinde, şişelerde Kutsal Su bulunmuş ve bu su son derece temiz olup sanki o saate konulmuş gibidir! Tıp ilmi bize diyor ki, mikroplardan temizlenmiş olan su, sadece 6 yıl dayanır ve sonra bozulur.

Bu olayı sen nasıl açıklıyorsun? Hani sen diyorsun ki “hiçbir şey” yok… eğlenmemiz lâzım. Gördüğün gibi, normal suyun bozuluyor olması, ancak diğerinin 300 sene bozulmadan dayanabilmesi, tesadüf değildir, mümkün değildir. Bütün bunlar da, bir Ortodoks papazın sade sözü ve hayır duasıyla oluyorlar.

Bazen belki aklından şu düşünce de geçiyor olabilir. Dünyada şu kadar dinler var, Hıristiyanlar, Müslümanlar, Budistler,Hindular vb. Hakikat kimde? Fakat, Hıristiyanlar da bölünmüştürler: Ortodokslar, Katolikler, Protestanlar… Diğer insanlar ne olacaklar? Sadece bizde mi hakikat? Ve yavaş yavaş, bu mantık yolu, önce şüphenin karanlık sokaklarına ve sonunda da imansızlığın kanalına götürebilir. Ancak biz, teorik bir cevaptan öte – şimdi burada yeri değil – sana şunları tavsiye ediyoruz:

AGIOFOS● Eğer, Ortodoks İnancı için, Gerçeğin önemli bir mesele olduğuna inanıyorsan, Paskalya’da, Kudüs’e bir seyahat etmeni tavsiye edecektik. Orada, kendi gözlerinle, devam eden bir mucizeyi göreceksin. Kutsal Işık merasimini.

Koskoca asırların geçmiş olmasına rağmen, bu mucize devam ediyor. Her sene, Kutsal Işık, Kutsal Mezarda, ilâhî bir güçle kendi kendine tutuşuyor.

İlim, Teknoloji ve Mantık bu olaya hiçbir açıklama veremiyorlar. Şu da biliniyor ki, mucize, bir tabiat üstü olayıdır ve herhangi bir araştırma kabul etmez. Orada, bu büyük olayı yakından görmek için, Dünya’nın her yerinden binlerce ziyaretçi hazır bulunuyorlar.

Kutsal Işık göründüğü anda, şimşek gibi, güvercin gibi veya uçarak gidip sönük kandilleri yakıyor. Veya, Hıristiyanların mumlarını, onlar çok uzak oldukları halde, onları ansızın yakar.

İlk göründüğünde mavi renkte, alışılmış renkten farklı. İlk üç dakikada Kutsal Işık yakmıyor. Onu yüzüne, saçlarına değdirebilir ve de hiçbir zarar görmeden ellerinle tutabilirsin.

Papazlar onu sakallarına koyar ve sakalların ateş almadığını görürsün!

Fakat, tüm bunlardan önce, Ortodoks Patrik, Yahudi polisler tarafından iyice arandıktan sonra, Kutsal Mezar’a girer, Kutsal Işık’ın inmesi için dua eder. Tasvir ettiğimiz gibi göründükten sonra, Patrik, 33 tanelik bir demet mum yakar ve onları inananlara verir.

Ancak şunun da altını çizmek gerekir ki, Kutsal Işık, sadece Ortodoks Patrik tarafından tutuşur! Başka mezhep ve dinlerin temsilcileri, kaç sefer yakmak istemişlerse de, Kutsal Işık yanmamıştır!

Bu, Kutsal Işık olayı, çok kişiyi düşündürmüştür ve sonunda da onları İsa Mesih’e ve Hakikate inanmaya götürdü.

http://istologio.org/?s=%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF+%CE%A6%CF%89%CF%82

Sina

● Keza, Sina Dağı için sana şunu da söylemek isterdik. Orada, Sina kayalıklarında, Musa peygamberin yanan böğürtleninin çizilmiş resimlerini bulacaksın. Herhangi bir taşı kırdığın vakit, taşın iç kısmında, Musa peygamberin böğürtleninin kazılmış biçimini göreceksin. Yine, Celile Gölünde yaşayan “yayın balığının” başının üzerinde (derisinin altında), Şeria Nehri’nde İsa Mesih’in vaftiz edilişi durumunun çizilmiş şeklinin var olduğunu sana söylemek isterdik!

normal_23

● Görebileceğin başka bir mucize, Kudüs’teki Agios Savas manastırında meydana geliyor.

Orada, keşişler öldükleri vakit, bedenleri donmuyor, ne kaskatı oluyor, ne de, ölülerde meydana gelen kokma olayı meydana geliyor. Onları mezarlara toprağa gömmüyorlar. Onları oldukları gibi, sadece bir odaya koyuyorlar. Orada odada, ne kokuşuyorlar, ne de çürüme esnasında bedenleri kurtlanıyor. Orada akıl almaz bir biçimde, bedenleri yavaş yavaş eriyor ve sadece çıplak kemikleri kalıyor.

Bu olayı sen nasıl açıklarsın?

● Aynaroz’daki İviron Manastırı’na gidecek olursan, orada Meryem ana kandilinin, ilâhî bir güçle kıpırdadığını, bununla da, Yunanistan’da veya dünyada kötü bir şeyin olacağına haber verdiğini göreceksin. Bu hareketler günler sürer. Nitekim, İkinci Dünya Savaşı öncesi, ve daha birçok defalar meydana gelmiştir.

Panagia Malevi● Peloponez’de, Tripoli şehrine yakın bir yerde, Meyrem Ana Malevi Manastırı’nda bulunan çok eski bir Meryem ana ikonasından, esrarengiz bir biçimde ve devamlı olarak Kutsal Yağ çıkıyor. Bu Kutsal Yağın kalitesi son derce iyi ve koku da çok uzun süre kokmaya devam ediyor.

Bu Kutsal Yağın güzel kokusu alışılmışın dışında bir şey olup, kokma süresi de çok yıl devam eder. Oysa, en kuvvetli kokular bile 48 saatte buharlaşıyorlar. İlim, bu olayı açıklamakta çaresiz kalıyor. Kaç defa, Meryem Ana Malevi΄deki Kutsal Ikona’dan çιkanYağ’ι, Yunan ve yabancı üniversite kimya laboratuarlarında incelemeğe kalkışmışlarsa da, bu incelemeler, hiçbir tatmin edici cevap verememişlerdir.

Bu kokuyu nerede buldunuz? Bu soruyu, Kutsal Yağ’ı, Bulgaristan’a kimya analizi için götüren, ancak, onun Kutsal Yağ olduğunu orada söylemeyen, bir Yunanlıya, bir Bulgar kimyacı sormuştur. Bunun Kutsal Yağ olduğunu kendisine açıklayınca da, Bulgar kimyacı şaşkınlıktan susup kalmıştır!

Bu Kutsal Yağ mucizeler yaratıyor. Ağır ve tedavisi mümkün olmayan hastalıklardan hasta birçok insan, örneğin, beyinde, boğazda, kanda ve karında kanser olanlar, bu Kutsal Yağ’dan koydukları anda hemen sağlıklarına kavuştular!

● Hios adasında, Agiya Markella’nın şehit olduğu deniz kıyısında meydana gelen bir mucizeden sana bahsedecektim. Orada, papaz, Azizenin Duasını (Agiya Markella) okurken, deniz suyu, sanki ateş varmış gibi kaynamaya, buhar ve hava kabarcıkları çıkarmaya başlıyor. Dua bittiği anda ise, kaynama durur ve su tabiî durumuna döner. İstersen, git gör.

● Bunlar, bazı yıktırılamayan Ortodoks Mabetleridirler. Bu Kiliseler, yıktırılmağa kalkıldığında, yıktırmayı şaşkınlık yaratır biçimde etkisizleştirdiler.

Birçok durumlardan bir tanesi de, Bulgaristan’da, Sofya’nın merkezî yerlerinden bir tanesinde bulunan Agiya Petka (Paraskevis) Kilisesidir.

1963 yılında Bulgar yetkilileri, yolu genişletmek için engel olan Kiliseciğin yıkılması kararını almışlardı. Yıkım ekibi hazırlanıp, dozer Kiliseciğin yanına gider gitmez, makinesinde bir şeyi kırıldı ve dozer durdu.

Çok defa onu yıkmağa teşebbüs ettiler, fakat her seferinde, dozerler ona yaklaşamadan kırılıyorlardı! Bu arada, bu şirketin sorumlusu, olup bitenleri öğrendi, ancak tüm bunlar kendisine saçmalık geliyordu. O zaman kızdı, bağırmağa başladı ve kiliseciği yıkma kararıyla dozeri kendi kullanarak ve küfür ederek, hızla üzerine doğru yürümeğe kalktı. Ancak onun duvarına yaklaşmazdan evvel makinesi kırılıyor ve otomatik olarak durur. Ansızın kendisi de ÖLÜ bulunur. Aynı anda öldü!

O zaman, doğaüstü bu olaydan dolayı, herkesi bir korku ve dehşet kapladı. Devamla, bu karşı çıkılamaz gücün karşısında, tek yapabilecekleri şey, yıkım emrini iptal etmek ve onu geri almak oldu. Böylece, Kilise bu güne kadar yıkılamamıştır.

Sofya’ya bir seyahat, yukarıda anlatılanları doğrular.

thavor

● Kudüs’ün Tavor Dağı’nda, her sene olmakta olan büyük bir mucize de, Metamorphosis (başkalaşım) Yortusu gecesinde, – 6 Ağustos – ışıklı bir bulut belirir, Manastır bölgesini kaplar ve bütün gece o bölgeyi aydınlatır. Yortu bittiğinde ise, bu ışıklı bulut kaybolur. Bunu, gidip görebilirsin.

Şimdi son zamanlarda, Ortodoks Kilisesi alanında, mucizeler ve doğaüstü olaylar o kadar çokturlar ki, seninle irtibat kurmak için seçtiğimiz bu araçta onları saymak yeterli değildir. Mamafih biz, Hakikati tanıman için ve o da İsa Mesih ve onun Ortodoks Kilisesi ki, bu kadar sistematik bir biçimde, ısrarla onunla savaşılıyor, hırpalanıyor ve de saklanıyor. Bu durumda sana yardım edebilmek için kendimize düşen çabayı gösterdik.

Bir ruhani kişiyle herhangi bir irtibata geçmek, hayatında kılavuz ve destekçi olarak istiyorsan, onu bulmakta gecikmeyeceksin. Sen yeter ki iste ve Tanrι sana yardım edecek.

Her neyse, bugünkü olaylardan bakılırsa, gördüğün gibi işler zor ve bir Dünya Savaşı insanlığı tehdit ediyor. Tövbe etmemiz, günahlarımızı çıkarmamız ve hayatımızı değiştirmek için Tanrι bize önceden haber veriyor. Çünkü, Tanrι’nın Hiddeti, kızgınlıkla, insan neslinin inancı terk etmesinden ve günahlarından dolayı, insanı cezalandırmaya geliyor.

İncil’in Vahiy Kitabı’nın, son kitabında, bölüm 16: 8-9’da yazıyor, büyük kavurucu sıcakların olduğunu, insanların kavrulduklarını, bunlar da, pişman olacakları yerde, onlar günahkâr faaliyetlerde bulunarak Tanrι’ya küfür ediyorlardı!

Bu son soru, seni özellikle düşündürmesi gerek. Vahiy Kitabı’nı yazan Aziz Yuhanna (Ermiş Yahya), 2000 sene öncesinden, kavurucu sıcakların meydana geleceklerini, yahut da Çernobil faciasının olacağını nasıl biliyordu? (Vahiy 8:11) veya televizyonların olacağını (Vahiy 11:9) ve bugün meydana gelen bir sürü olaylar…

Yol birdir. Tanrι’nın bizden istediği İnanç ve pişmanlık, ve hayatı değiştirmekle Tanrι’ya hamdolsun «GEL DE GÖRESİN». (Yuhanna 1: 47).

Diyakoz NEKTARİOS

Tiveryas İsrail – Kudüs