Προσκυνήματα-Οδοιπορικά

Η σημασία των κοραλλιογενών υφάλων

15 Ιανουαρίου 2010

Η σημασία των κοραλλιογενών υφάλων

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι κοραλλιογενείς ύφαλοι συμβάλλουν στην αύξηση των θαλάσσιων ειδών, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από οποιοδήποτε άλλο φυσικό περιβάλλον του βυθού.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν το ιστορικό των απολιθωμάτων για να μπορέσουν να καταγράψουν τον επαναστατικό ρυθμό ανάπτυξης των κοραλλιογενών υφάλων. Η σχετική έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science, αποκαλύπτοντας ότι οι νέες μορφές ζωής αναπτύσσονται κατά 50% πιο γρήγορα στους κοραλλιογενείς υφάλους, σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο θαλάσσιο περιβάλλον. Η μείωση τους θα έχει εξαιρετικά αρνητικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη διαφόρων ειδών, ενώ θα επηρεάσει ολόκληρη τη λειτουργία του συστήματος της θαλάσσιας ζωής.

Όλα τα οικοσυστήματα και τα φυσικά περιβάλλοντα είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία και τη συνύπαρξη των διαφόρων ειδών που τα κατοικούν. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισμένα περιβάλλοντα τα οποία φιλοξενούνε περισσότερους οργανισμούς από άλλα, και η καταστροφή τους θα δημιουργήσει άμεσα προβλήματα σε σημαντικές ζωικές και φυτικές αλυσίδες. Στις μέρες μας, τα περισσότερα οικοσυστήματα βρίσκονται σε κίνδυνο, άμεσο ή έμμεσο. Καθώς δεν είναι δυνατόν να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα προστασίας για όλα τα οικοσυστήματα ταυτόχρονα, θα ήτανε καλό το έργο των αρμόδιων φορέων να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στα περιβάλλοντα εκείνα τα οποία παρέχουν περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης στους οργανισμούς που τα κατοικούνε.

Πηγή