Υπόθεση Μονής Βατοπαιδίου

Επιστολή Ιωσήφ Μοναχού Διονυσιάτου για το σκάνδαλο Βατοπεδίου

30 Ιουνίου 2010

Επιστολή Ιωσήφ Μοναχού Διονυσιάτου για το σκάνδαλο Βατοπεδίου

Για το σκάνδαλο Βατοπεδίου
Λαμβάνω πρώτον την τιμή ν΄ αυτοσυστηθώ, ότι είμαι αγιορείτης μοναχός επί μία συναπτήν 45ετίαν.
Επ΄ ευκαιρία της ενταύθα αποστολής μου επικοινώνησα όσο μου ήτο δυνατόν με την Ομογένειά μας. Παρακολούθησα πολλάς εκδηλώσεις και έντυπα μεταξύ των οποίων και την έγκριτον εφημερίδα σας «Εθνικός Κήρυξ».Παρατήρησα ότι επί καθημερινής βάσεως η εφημερίδα σας ασχολείται και μ΄ ένα πολυσυζητημένο θέμα, το λεγόμενο «σκάνδαλο Βατοπεδίου».
Ασφαλώς η εφημερίδα μεταφέρει την ειδησεογραφία των Αθηνών.
Μετά λύπης μου, όμως, σαν παλαιός Αγιορείτης, ως προϊστάμενος και αντιπρόσωπος παρά τη ιερά κοινότητι Αγίου Όρους, αν θέλετε, και ολίγον ως πρωτεπιστάτης (πρόεδρos) Αγ. Όρους, διαφωνώ ριζικά με την όλη αυτήν άδικον πολεμικήν εναντίον της Ιεράς Movής Βατοπεδίου.
Η νέα αδελφότης παρέλαβε την διοίκησιν της ανωτέρω Movής το 1989, η οποία ουσιαστικά μέχρι τότε ήτο διαλυμένη.
Από κτηριακής πλευράς ήτο σχεδόν ερείπιο. Από πλούτον κειμηλίων θεωρείται πρώτη ανά τον κόσμον. Τα κειμήλια αυτά ευρίσκοντο ανεπιμέλητα και εν πολλοίς αφύλακτα, συνέβη μάλιστα και κλοπή ειλιταρίων αμύθητου αξίας, τα οποία ανευρέθησαν και επεστράφηκαν δι΄ ενεργειών της νέας αδελφότητος.
Από την πρώτην ημέραν της εισόδου τους, η νέα αδελφότης επεδόθη εις ένα έντονον συνεχή αγώνα αναστηλώσεως και αποκαταστάσεως της Movns.
Τα κειμήλια και οι θησαυροί του Αγίου Όρους είναι εθνικοθρησκευτικός πλούτος, που ανήκε στο έθνος μας. Όλοι οι μοναχοί δεν είναι τίποτε άλλο, παρά άμισθοι έμπιστοι (ως αφιερωμένοι) φύλακες του θησαυρού αυτού. Φιλοξενούν χιλιάδες προσκυνητές και τουρίστες όλον τον χρόνον (φαγητό-ύπνο-ξενάγησιν) δωρεάν.
Ο προϋπολογισμός της Movής υπολογίζεται σε πολλά εκατομμύρια εξόδων κατ΄ έτος.
Παρ΄ όλο ότι η αναστήλωσις και αποκατάστασις των Ιερών Μονών είναι καθήκον του Δημοσίου, επειδή το μερίδιον του κράτους δεν ήτο παρά ψίχουλα, αναγκάζονται όλαι αι Μοναί να ψάχνουν επιπροσθέτως πόρους.
Γίνεται λόγος περί σκανδάλου του αιώνος ως προς την ανταλλαγήν Βιστωνίδος μετά του Δημοσίου. Όμως,  μετά λύπης μου διεπίστωσα ότι ουδείς λόγος εγένετο ότι το Άγιο Όρος είναι εκείνο που υπεβλήθη εις την θυσίαν να προσφέρει το 95% των μετοχιών του, προς αποκατάστασιν των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής. Μόνον η Ι.Μ. Βατοπεδίου κατείχε εκτάσεις από Ουρανούπολιν μέχρι Ιερισσού και όλη η vήσos Αμουλιανή. Προσέτι αχανείς εκτάσεις εις την Χαλκιδικήν (χωριά Βατοπέδι, Ορμήλεια κ.λπ.).
Μέσα σ΄ αυτές τις τις περιουσίες ζούσε επί τουρκοκρατίας όλος ο φτωχός κόσμος, συγχρόνως είχαν και αι Μοναί ένα σταθερό εισόδημα, αυτοσυντηρήσεως. Τώρα απέμεινε το 5%. Τα έσοδά του είναι ικανά μόνο για την φιλοξενίαν που θεωρείται το μικρότερο έξοδο.
Αλλά ας ομιλήσω ολίγον και για την ανταλλαγήν Βιστωνίδος. Κατά την γνώμην εμπειρογνωμόνων τόσο η λίμνη όσο και τα παραλίμνια λόγω νέων συγκυριών απέκτησαν αμύθητον αξίαν.
Υπάρχουν υπόγεια θερμά ιαματικά ύδατα. Ενδιαφέρονται πολλοί για ξενοδοχεία, πρωτότυπες μονάδες, βιολογική ιχθυοκαλλιέργειαν με εκατομμύρια κέρδη κ.λπ. Όμως, δυστυχώς, καταπατήθηκαν υπό των περιοίκων. Κατηγορούν ασυστόλως τους υπεύθυνους πολιτικούς των δύο κυβερνήσεων περί μεροληψίαν.
Από όσα ήλθαν εις φως μέχρι στιγμής απεδείχθη ότι η Μονή δεν καταχράστηκε υπέρ προσώπων, ούτε μίαν δραχμήν. Τουναντίον αξιοποίησεν ό,τι οικονομικά έλαβεν με άριστον τρόπον, αφιλοκερδώς. Και ερωτώ ταπεινά: Αν οι τότε υπεύθυνοι πολιτικοί διεπίστωσαν ότι η Μονή είναι απολύτως έμπιστη, ούτως ώστε αν της εμπιστευθούν έστω και περισσότεροι όπου της αναλογούν, τα διαχειριστεί τίμια, τόσο για τας ανάγκας της, όσο και για να εξασφαλίσει εργασίαν σε πτωχούς συνανθρώπους μας, θεωρούνται άξιοι καταδίκης;
Κατά την πρόσφατον εξεταστικήν, ο ηγούμενος I. Μ. Βατοπεδίου ανέφερεν ενώπιον των βουλευτών όλων των κομμάτων «εάν αποδειχθεί ότι υπεξαιρέθη έστω ένα ευρώ υπέρ εμού, είτε για δωροδοκίαν οιουδήποτε μεσάζοντος (πολιτικού, συμβολαιογράφου, δικηγόρου κ.λπ.), δέχομαι να πάω φυλακή…».
Τέλος, εύχομαι να μετανοήσουν όσοι από άγνοιαν πολεμούν τους μοναχούς την προσφοράν του Αγίου Όρους, την θυσίαν των άμισθων και έμπιστων αυτών δημοσίων υπαλλήλων (δηλαδή των μοναχών) και αντί να τους πολεμούν, να συμβάλουν άπαντες και ηθικά και υλικά εις το ιερόν έργον τους, ως φύλακες και συντηρητές του εθνικοθρησκευτικού μας θησαυρού, τον οποίον μελετούν αλλά και ζηλεύουν όλοι οι λαοί.
Ευχαριστώ για την φιλοξενίαν
Ιωσήφ μοναχός Διονυσιάτης

ΥΓ.
Επισυνάπτω και το κάτωθεν το οποίον εναπόκειται εις την κρίσιν σας να το φιλοξενήσετε εις τον «Ε.Κ.».
Πέραν όλων αυτών, πιστεύω ότι υπάρχουν και βαθύτεροι λόγοι της όλης αυτής συστηματικής πολεμικής.
Το Άγιον Όρος είναι ένα προπύργιον Ορθοδοξίας πανελληνίου και πανορθοδόξου εμβέλειας. Γι΄ αυτό και η φωνή του έχει μεγάλη βαρύτητα. Για ορισμένους όμως επιτηδείους η φωνή αυτή δεν συμφέρει, αλλά προκειμένου να φιμωθεί πρέπει να καταρρακωθεί το κύρos τns. Αυτό πιστεύω επιδιώκεται. Προς ώρας επέτυχε αλλά το κύρος του προπυργίου αυτού ουδέποτε θα καταπέσει εφόσον υπάρχουν μοναχοί αφοσιωμένοι με αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια και αδιάλειπτον προσευχήν.
Ευχαριστώ.


Πηγή: «Για το σκάνδαλο Βατοπεδίου», Επιστολές στον Εκδότη του «Εθνικού Κήρυκα», Εθνικός Κήρυξ, Τρίτη 15 Ιουνίου 2010

<!– @page { margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } –>

αναδημοσίευση από το ιστολόγιο του Συλλόγου Φίλων της Μονής Βατοπαιδίου friendsofimmb.net