Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα

Θαύματα του Αγίου Κυρίλλου Στ’ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

31 Ιουλίου 2012

Θαύματα του Αγίου Κυρίλλου Στ’ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Ο Άγιος στη Γερμανία (1998)

Μέ λένε Βασιλική και μένω στην Γερμανία. Εγέννησα πριν άπό ένα χρόνο ένα κοριτσάκι το βάπτισα καί τό είπα Μαρίνα, ένα υγιέστατο παιδάκι ήταν, ξαφνικά όμως όταν έγινε οκτώ μηνών έμεινε παράλυτο δεν κουνούσε ούτε χέρια ούτε πόδια και το έπιαναν σπασμοί. Το πήγα στο νοσοκομείο δεν μπορούσαν να βρούν οί γιατροί άπό πού έπαθε αυτή την άνίατη άρρώστεια, έγώ δεν έπαψα να καίω το καντηλάκι τοΰ Αγίου Κυρίλλου και στο κομοδίνο τοΰ παιδιού μου είχα την εικόνα του Αγίου και τον παρακαλούσα μέρα και νύχτα για το παιδί μου. Μετά άπό 7 μήνες παίρνω την ε ίκόνα του Αγίου και την βάζω έπάνω του, άμέσως αυτή την στιγμή άρχισε να κουνάει χέρια και πόδια, οί γιατροί δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν και με ρωτούσαν ποιός “Αγιος  ειναι και πώς τον λένε και τους είπα ολόκληρη την ιστορία με τον “Αγιο Κύριλλο και το θαύμα, δοξάζω τον Θεό όπου ή χάρις του Αγίου έκανε καλά το παιδί μου είθε ή ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ να σκεπάζε ι όλο το κόσμο!

Ο Αγιος στο Βέλγιο   (18-3-98)

Ονομάζομαι ‘ Ελένη Καραφυλλάκη και ό σύζυγος Μιχάλης. Πατρίδα μας είναι το άκριτικό χωριό του’Εβρου, ή πατρίδα του Μεγάλου μας Αγίου Κυρίλλου, το Πύθιο. Έμεΐς όμως μένουμε έδω και πολλά χρόνια στο εξωτερικό, στο Βέλγιο. Ό σύζυγος μου άσθένησε πολύ βαριά και έπρεπε να κάνει 3 εγχειρήσεις. Ηταν πολύ σοβαρές, και αφορούσαν το συκώτι, τον πνεύμονα και το νεφρό του. Πήγαμε σε πολλούς γιατρούς έδω στο Βέλγιο και οί όποίο ι μας παρουσίασαν τα πράγματα πολύ δύσκολα άφού δεν ύπήρχε συγκεκριμένη θεραπεία. Μια μέρα όπως γυρίσαμε στο σπίτι μετά το γιατρό άρχισα να κλαίω άπαρηγόρητη και άπελπισμένη όπως ήμουν βγάζω άπό το συρτάρι μου το βιβλιαράκι με το βίο του Αγίου, το αγκαλιάζω και φωνάζω με πίστη: « Αγιε μου, σώσε τον άνδρα μου ». Το βράδυ βλέπω στον ύπνο μου το συγχωρεμένο τον πατέρα μου, με τον Αγιο Κύριλλο (τόν αναγνώρισα άπό την άγια εικόνα Του στο βιβλίο ) και μου λέει: « Ελένη παιδί μου, μή στεναχωριέσαι, ό Άγιος διάβασε τον άνδρα σου και δεν έχει τίποτα». Την άλλη μέρα το πρωί, πήγαμε στο νοσοκομείο για έξετάσε ις και περάσαμε άπό τον άκτινολόγο ό οποίος κοιτάζοντας τις άκτινογραφίες μας είπε: « Οί άκτινογραφίες είναι πεντακάθαρες. “Η έγινε μεγάλο θαύμα ή λάθος διάγνωση είχαμε κάνει!». Μεγάλη ή χάρη τοϋ Αγίου. Πάντοτε θα τον επικαλούμαστε έγώ και ή οίκογένειά μου με πίστη.

Πηγή: Βίος και Θαύματα Αγίου Κυρίλλου ΣΤ’ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως