Άγιον ΌροςΟρθόδοξη πίστη

Τo Aγιορείτικο τυπικό της Νηστείας των Χριστουγέννων.

15 Νοεμβρίου 2012

Τo Aγιορείτικο τυπικό της Νηστείας των Χριστουγέννων.

Η νηστεία των Χριστουγέννων αρχίζει απὸ τις 15 Νοεμβρίου και τελειώνει στις 24 Δεκεμβρίου. Κατὰ την νηστεία αυτὴ τρώμε ψάρι μόνο Σαββατοκύριακο.

Ψάρι καταλύουμε επίσης και κατὰ την εορτὴ των Εισοδίων της Θεοτόκου, οποιαδήποτε ημέρα κι αν πέσει.

Επιπροσθέτως, λάδι καταλύουμε μόνο Τρίτη, Πέμπτη και τα Σαββατοκύριακα.

Απὸ την 18η Δεκεμβρίου δηλαδὴ του Αγίου Μοδέστου, μέχρι καιτὴν 24η Δεκεμβρίου δεν επιτρέπεται η κατάλυση οίνου και ἐλαίου καμμία ημέρα.

Επίσης, με ξηροφαγία θα πρέπει να νηστεύουμε την πρώτη ημέρα της νηστείας (15η Νοεμβρίου), καθὼς και την παραμονὴ της  εορτῆς, εκτὸς εὰν πέσουν Σάββατο ή Κυριακή.

Να τονίσουμε ότι το παραπάνω τυπικὸ προέρχεται απὸ την παράδοση των Αγιορειτών πατέρων.

Θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφέραμε, ότι ο κάθε πιστὸς πρέπει να συμβουλεύεται τον πνευματικό του και να ενεργεί  αναλόγως.

Διότι, η  κάθε ψυχὴ χρειάζεται διαφορετικὸ «φάρμακο», όπως ο γιατρὸς δίνει στον ασθενή διαφορετικὴ ιατρικὴ συνταγή….

Πηγή:orthodoxia-ellhnismos.gr