Μήνυμα ημέρας

Σήμερον ο Χριστός, εν όρει Θαβωρίω, την του Αδάμ αμείψας

6 Αυγούστου 2013

Σήμερον ο Χριστός, εν όρει Θαβωρίω, την του Αδάμ αμείψας

frangeltrasfig

Σήμερον ο Χριστός, εν όρει Θαβωρίω, την του Αδάμ αμείψας, αμαυρωθείσαν φύσιν, λαμπρύνας εθεούργησεν.

 

Πηγή: http://www.agiazoni.gr/