Στο χοροστάσι του χρόνου

xorostasi

Νικόλαος Ζαχαράκης, Msc Λαογραφίας

Το  τραγούδι, η μουσική, ο χορός και  το γλέντι συνιστούσαν κεντρικές δραστηριότητες της κοινοτικής ζωής σε όλες τις αγροτικές κοινότητες έως πολύ πρόσφατα. Κοινοτικές τελετουργίες και εορτασμοί συνέπιπταν με το αγροτικό ημερολόγιο προκειμένου να μνημονευτούν σημαντικές στιγμές του ατομικού και του συλλογικού βίου. Περισσότερα