Μήνυμα ημέρας

Η παιδική ηλικία φανερώνει τον άνθρωπο

7 Νοεμβρίου 2013

Η παιδική ηλικία φανερώνει τον άνθρωπο

61112223

Η παιδική ηλικία φανερώνει τον άνθρωπο, όπως το πρωί δείχνει την ημέρα. (Μίλτον)

 

 

Πηγή: http://www.agiazoni.gr/images.php?id=57215788383275583707&order=1