Η πραγματική ανάπαυση

5856089-md

Η πραγματική ανάπαυση γεννιέται από την ανάπαυση του άλλου. (Γέροντας Παΐσιος)

 

 

Πηγή: http://www.agiazoni.gr/images.php?id=75835091985997615114&order=1