Μήνυμα ημέρας

Όταν τα πράγματα δεν γίνονται όπως θέλουμε

25 Δεκεμβρίου 2013

Όταν τα πράγματα δεν γίνονται όπως θέλουμε

9333232

Όταν τα πράγματα δεν γίνονται όπως θέλουμε, τότε πρέπει να τα θέλουμε όπως γίνονται. (Αριστοτέλης)

 

Πηγή: http://www.agiazoni.gr/images.php?id=41381377201684051774&order=1