Μήνυμα ημέρας

Η φιλοσοφία ενός αιώνα

7 Ιανουαρίου 2014

Η φιλοσοφία ενός αιώνα

444563

Η φιλοσοφία ενός αιώνα είναι ο κοινός νους του επόμενου. (Γκέπχαρτ Φον Μπλύχερ)

 

Πηγή: http://www.agiazoni.gr/images.php?id=57760469940392857508&order=1