Μήνυμα ημέρας

Πιστεύω ότι τα τραπεζικά ιδρύματα είναι πιο επικίνδυνα

15 Ιανουαρίου 2014

Πιστεύω ότι τα τραπεζικά ιδρύματα είναι πιο επικίνδυνα

6555435

Πιστεύω ότι τα τραπεζικά ιδρύματα είναι πιο επικίνδυνα για τις ελευθερίες μας από την εξουσία, αστυνομία και το στρατό μαζί. (Τ. Τζέφερσον)

 

Πηγή: http://www.agiazoni.gr/