Μήνυμα ημέρας

Οι εκούσιοι πόνοι

19 Ιουλίου 2014

Οι εκούσιοι πόνοι

20110516b

Οι εκούσιοι πόνοι την των ακουσίων υπομονήν ελαφροτέραν παρασκευάζουσι. (Δημόκριτος)

 

 

Πηγή: agiazoni.gr