Ορθόδοξη πίστη

Μετεωρίτικο Ψαλτήρι – Την χείρα σου την αψαμένην (ήχος πλ. α’)

13 Ιανουαρίου 2015

Screen Shot 2015-01-07 at 10.49.50 PMhttps://www.youtube.com/watch?v=u6QOaqc3jEc

Ζωντανή ηχογράφηση από το Καθολικό της Ι.Μ. της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Μεγάλο Μετέωρο).

Live performance in the main church of the monastery of Transfiguration of Jesus Christ.

Ο χορός «Μετεωρίτικο Ψαλτήρι» ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2013 από τον Σπύρου Σπυρίδων και τους Σπύρου Κωνσταντίνο, Μπούτλα Αργύριο, Κουβελά Ιωάννη, Ζούκα Βασίλειο, Γκέρτσο Χρήστο, με σκοπό την ψαλμώδηση των ιερών ακολουθιών της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου (Μεταμόρφωση του Σωτήρος) και την συμμετοχή σε λατρευτικές εκδηλώσεις της Εκκλησίας μας.
Χοράρχης: Σπύρου Σπυρίδων. Σπούδασε Θεολογία στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Θεσσαλονίκης και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Είναι Πρωτοψάλτης της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου και Διπλωματούχος της Ελληνικής Εκκλησιαστικής Μουσικής.