Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας

Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας01

Με κατάνυξη και χρώμα αφρικάνικο τελέσθηκαν και φέτος οι ιερές ακολουθίες  στο χωριό της ιεραποστολής μας στο Λουγκουζί της Ουγκάντας.Αυτή τη φορά με πρωτοφανή συμμετοχή κόσμου.
Η συνδρομή και παρουσία τους όμως υπήρξε μεγάλη και στη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος. Με την ετοιμασία του ναού, του φαγητού,του επιταφίου, και βέβαια της εορτής του Πάσχα.. Χαρούμενα πρόσωπα, χαμόγελα πλατειά,μεγάλες καρδιές. Μετά την τέλεση της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας και το μοίρασμα των αυγών, κάθησαν όλοι στο κοινό πασχαλινό τραπέζι και χάρηκαν με την καρδιά τους. Έψαλλαν, τραγούδησαν, γιόρτασαν. Το φως του Αναστημένου Χριστού να μας σκεπάζει όλους!!
Χριστός Ανέστη. !! Ενα μικρό φωτογραφικό αφιέρωμα ετοιμάσαμε στη συνέχεια. Σαν ευχαριστώ στον Άγιο Θεό για τις δωρεές που  μας χαρίζει και σαν αντίδωρο σε όλους τους ανθρώπους που αγαπούν και συντηρούν την ιεραποστολή. Χριστός Ανέστη!!
Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας02
Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας03
Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας04
Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας05
Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας06
Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας07
Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας08
Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας09
Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας10
Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας11
Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας12
Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας13
Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας14
Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας15
Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας16
Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας17
Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας18
Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας19
Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας20
Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας21
Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας22
Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας23
Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας23a
Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας23b
Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας23c
Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας24
Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας25
Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας26
Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας27
Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας28
Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας29
Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 2016 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας30