Πεμπτουσία

«Σε τον αναβαλλόμενον»-Εσπερινός Μεγάλου Σαββάτου (Αρχιμ. Παύλος Ιωσηφίδης, Μικραγιαννανίτης)

14 Απριλίου 2017