Εύκολα χάνει 

20170505-2Δ

ύσκολα γίνεται κτήμα μας ο λόγος της αλήθειας που περιέχεται στην Αγία Γραφή. Και, καθώς….

Διαβάστε την συνέχεια: pemptousia.gr