Από  13 Φεβρουαρίου 2018 ξεκινά η νέα Θεματική Ενότητα του Ανοικτού Πανεπιστημίου που συνδιοργανώνουν η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών – το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης – το Πανεπιστήμιο Μακεδονία και η Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία – Πολιτισμός» και υπεύθυνο τον Γενικό Γραμματέα της ΕΜΣ κ. Βασ. Ν. Πάππα.