Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες

ΛΟΓΟΙ ΚΓ΄ και ΚΔ΄: Ο άμβωνας προς κηρύττοντες ιερείς και διακόνους και περί της επιγραφής του άμβωνα (Άγιος Μάξιμος ο Γραικός)

28 Ιουνίου 2018

ΛΟΓΟΙ ΚΓ΄ και ΚΔ΄: Ο άμβωνας προς κηρύττοντες ιερείς και διακόνους και περί της επιγραφής του άμβωνα (Άγιος Μάξιμος ο Γραικός)

ΛΟΓΟΣ ΚΓ΄
Ο άμβωνας προς κηρύττοντες ιερείς και διακόνους.

Είμαι ο άμβωνας, έντεχνα και ωραία κατασκευασμένος και στολισμένος με ποικιλόχρωμα σχέδια, και τοποθετημένος στο μέσο της εκκλησίας για το κήρυγμα προς τους ορθοδόξους των θεοπνεύστων γραφών. Εσείς, δούλοι του Θεού, που ανεβαίνετε επάνω μου, να προσέχετε, όταν ανεβαίνετε, να είναι οι ψυχές σας στολισμένες κατάλληλα καθώς κηρύσσετε με δυνατή φωνή, αφού πρώτα εσείς εφαρμόζετε τις εντολές του Θεού, για να δεχθείτε από Αυτόν τον αμάραντο στέφανο και να ονομαστείτε επιθυμητοί στην βασιλεία Του.

ΛΟΓΟΣ ΚΔ΄
Περί της επιγραφής του άμβωνα.

Στον κατάλογο των άλλων εξαιρετικών και υπερόχων κοσμημάτων αυτού του θείου ναού, τα οποία επινόησε ο ένδοξος επίσκοπος της Τβερ Ακάκιος και τον εστόλισε, ανήκει και αυτή η ωραία κατασκευή, με την οποία ξεπέρασε κατά πολύ, ακόμη και εσένα, θεόπτη προφήτη, και εσένα, Βεσελεήλ [1], πρώτε δημιουργέ του σκηνώματος.

1. Eξ. 31,1-10. 35,30-33. 36, 1-2. 37,19-20. 38,22. O Βεσελεήλ υπήρξε ο τεχνίτης που κατασκεύασε την σκηνή του μαρτυρίου, την κιβωτό της διαθήκης, κ.ά.