Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Αντικατάσταση αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν στις πυρκαγιές

6 Αυγούστου 2018

Αντικατάσταση αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν στις πυρκαγιές

Οδηγίες προς τα  Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σχετικά με την αντικατάσταση των εντύπων αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών στην Αττική στις 23 και 24 Ιουλίου έδωσε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Συγκεκριμένα, με βάση το με ΑΔΑ: 7830465ΧΘΞ- Ε41 έγγραφο της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τα δικαιολογητικά που ΔΕΝ απαιτείται να προσκομιστούν για την αντικατάσταση είναι:

Αποδεικτικό  για την καταβολή παγίου τέλους  χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων.
Αποδεικτικό του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης.
Αποδεικτικό του προβλεπόμενου ποσού για την απώλεια ή κλοπή του εντύπου της άδειας οδήγησης.
Αντιθέτως, πρέπει να προσκομιστεί επιπλέον η «Δήλωση απώλειας ή καταστροφής του εντύπου της άδειας οδήγησης σε Αστυνομικό Τμήμα» με ημερομηνία υποβολής έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2018.

Οι αιτήσεις για την αντικατάσταση των εν λόγω αδειών οδήγησης μπορούν να υποβληθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018.

 

Πηγή: naftemporiki.gr