Ορθοδοξία· Διεθνές Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων

Ο Φιλίππων Στέφανος περί Μετανοίας στις 18/09

17 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Φιλίππων Στέφανος περί Μετανοίας στις 18/09

Ἡ Μετάνοια εἶναι ἡ εἴσοδός μας στήν πνευματική ζωή. Εἶναι «ἡ ὁδός τῆς σωτηρίας». Τό φάρμακο πού θεραπεύει τίς πληγές τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου καί ἐπαναφέρει τήν Χάρι. Ἀπό τήν Μετάνοια ὁ Κύριος ἄρχισε τό κήρυγμά Του, τό ἴδιο ἔπραξε ὁ Τίμιος Πρόδρομος, οἱ Ἀπόστολοι καί ὅλοι οἱ Προφῆτες. Ὅλη ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι διαποτισμένη μέ τό πνεῦμα τῆς μετανοίας.

Διαβάστε την συνέχεια στο ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ