Ιερά Μονή Παναγίας Αγνούντας στην Επίδαυρο (μέρος 2ο)

moni panagias agnountas epidavros 2

Συνέχεια από (1)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Μονή Αγνούντος υπήρξε στη χιλιόχρονη πορεία της το αρχαιότερο και ιερότερο χριστιανικό προσκύνημα της Επιδαυρίας, που εξακολουθεί να προκαλεί συγκλονιστικά συναισθήματα στους επισκέπτες της.

Η μοναδική αρχιτεκτονική του καθολικού, ο πλούτος των αγιογραφιών και των φορητών εικόνων της, το ξυλόγλυπτο τέμπλο, το κατανυκτικό περιβάλλον και ο φρουριακός χαρακτήρας της, συνθέτουν ένα μοναστικό μνημείο μεγίστης αξίας. Παρά την πολύχρονη και πολύτροπη εγκατάλειψη της από τους ανθρώπους, εξακολουθεί (κακοπαθημένη από τους απαίδευτους, ξεγυμωμένη από τους ιερόσυλους, διαβρωμένη από το πέρασμα των αιώνων), να διατηρεί μέχρι των ήμερων μας μέρος των ομολογουμένως μεγάλης αξίας καλλιτεχνικών θησαυρών της, που κοσμούν τον περικαλλή ναό της.

Η σεβάσμια αυτή Ιερά Μονή παραμένει όρθια επί δέκα σχεδόν αιώνες και αποτελεί μνημείο ανεκτίμητης προγονικής κληρονομιάς για τον μελετητή της βυζαντινής τέχνης και της τοπικής αρχιτεκτονικής, για τον ιστορικό, τον αρχιτέκτονα, τον καλλιτέχνη ή τον στοχαστικό επισκέπτη.

Ιδιαίτερα για τον προσκυνητή ή επίσκεψη της Μονής αυτής αποτελεί πολύτιμη ευκαιρία ψυχικής ανατάσεως και ανανεώσεως, καθώς τον αποσπά έστω και για λίγο από την πνιγηρή ατμόσφαιρα της υλιστικής ζωής.

Σήμερα το δημιούργημα αυτό του μεσαιωνικού μας πολιτισμού κινδυνεύει από τη φθορά του χρόνου και την αδιαφορία των αρμοδίων υπηρεσιών. Προκύπτει λοιπόν επιτακτική η ανάγκη της διασώσεως του μνημείου.

Η παρούσα συνοπτική παρουσίαση της Ιστορίας της Μονής Αγνούντος, εκτός από εκδήλωση αγάπης και σεβασμού προς αυτήν φιλοδοξεί να αποτελέσει και ελάχιστη συμβολή στο έργο της αναστηλώσεως της, υπέρ του οποίου θα διατεθούν τα όσα έξοδα προκύψουν από την πώληση τοΰ βιβλίου, που θα θελήσουν να προμηθευθούν οι ευλαβείς προσκυνητές της Ι. Μονής.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

θεωρώ χρέος μου να εκφράσω θερμές ευχαριστίες προς όσους συνέβαλαν στην αποπεράτωση του βιβλίου:

Ευχαριστώ την ζωγράφο κ. Ντιάνα Αντωνακάτου και τον συγγραφέα κ. Τάκην Μαύρον για την άδεια δημοσιεύσεως εικόνων από το βιβλίο τους «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ».

Τον Δρα Θεολογίας κ. Γεώργιον Α. Χώραν για την πολύτιμη βοήθεια και συμπαράσταση του.

I. Κ. Μ.

Συνεχίζεται…