Χαριτωμένες παραινέσεις

Γέρων Γερμανός Σταυροβουνιώτης: Να ’σαι πάντα αφανής, άγνωστος στους πολλούς!

10 Οκτωβρίου 2019

Γέρων Γερμανός Σταυροβουνιώτης: Να ’σαι πάντα αφανής, άγνωστος στους πολλούς!

Γέροντας, Ιερομόναχος, π. Γερμανός Σταυροβουνιώτης.

Ποτέ σου μη ζητήσης αξιώματα.
Ποτέ σου μη ζητήσης τιμές από τον κόσμο.
Ποτέ σου μη ζητήσης να ακουστή το όνομά σου.
Να ’σαι πάντα αφανής, άγνωστος στους πολλούς τόσο, ώστε, ει δυνατόν, να μη σε ξέρη κανένας.
Και τότε θα σε ξέρη ο Θεός.
Εάν ο Θεός θέλη να σε φανερώση, δεν ευθύνεσαι εσύ.
Μόνο εσύ να μη φροντίζης να φανής ότι είσαι έτσι και έτσι, ότι τάχα δηλαδή έχεις αρετή, είσαι άξιος κλπ.
Να ζης με αφάνεια, σαν ξένος και παρεπίδημος, «ως ο αλλόγλωσσος εν ετερογλώσσοις εν γνώσει καθήμενος», όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος.
Να μη αποκτήσης ποτέ σου παρρησία, να μη θέλης να φαίνεσαι πως κάτι είσαι.
Και τέλος, να μη έχης ποτέ, μα ποτέ σου μνησικακία, ούτε ακόμη με τον χειρότερο σου εχθρό.
Αλλά αντίθετα να παρακαλής τον Θεό να τους συγχωρήση όλους, να συγχωρήση όλο τον κόσμο.

Απόσπασμα από το βιβλίο ο «Γέρων Γερμανός Σταυροβουνιώτης, (1906-1982). Έκδοση Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου, Λευκωσία – Κύπρος, 1997.