Κατηγορία

Χαριτωμένες παραινέσεις

Αρχ. Σωφρόνιος: Διά της Θεοτόκου και χάριν Αυτής η ιστορία όλου του κόσμου εισήλθε σε νέα τροχιά!

Κατηγορίες: Χαριτωμένες παραινέσεις

Οι Θεοί, οι επινοηθέντες υπό των ανθρώπων, είναι νεκροί. Η γνώσις όμως του ζώντος Θεού είναι δώρον ασύγκριτον. Τούτο παραδίδεται...

Περισσότερα

Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας: Εις πάντα και διά πάντων, το όνομα του Ιησού θέσε βάσιν!

Κατηγορίες: Χαριτωμένες παραινέσεις

Παιδί μου, μνημόνευε Ιησούν διαπαντός, ίνα εις όλας τας αδυναμίας εύρης το κατάλληλον φάρμακον. Πόνον έχεις; Διά της επικλήσεως του...

Περισσότερα

Γέροντας Αθανάσιος Σταυροβουνιώτης: Ποιός είναι αυτός που είναι κρεμμασμένος πάνω από το εικονοστάσιο;

Κατηγορίες: Χαριτωμένες παραινέσεις

Διηγήθηκε ένας από τους Αγίους Πατέρες την ακόλουθη ιστορία που άκουσε στην έρημο της Θηβαϊδας. Συνέβηκε κάποτε και πέρασε από...

Περισσότερα

Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός: Το τρομερό κακό η ακηδία ή αμέλεια άπτεται και του ψυχικού και σωματικού κόσμου

Κατηγορίες: Χαριτωμένες παραινέσεις

Η ακηδία είναι ο τρομερότερος εχθρός της πνευματικής ζωής. Όλα τα πάθη άπτονται εν μέρει της ανθρώπινης υποστάσεως, αλλά αυτό...

Περισσότερα

Γέροντας Ευμένιος: Μία ρανίδα του δεσποτικού αίματος φτάνει να ξεπλύνη όλες τις αμαρτίες του κόσμου!

Κατηγορίες: Χαριτωμένες παραινέσεις

Αδελφέ μου εν Χριστώ , ο Χριστός μας ο κάλλει ωραίος παρά πάντας τους υιούς των ανθρώπων, έχει ανοικτάς τας...

Περισσότερα