Χαριτωμένες παραινέσεις

Όσιος Ιωσήφ Ησυχαστής: Πόσα πράγματα έχει μέσα η ευχή, όταν βιασθήτε να την αποκτήσετε!

20 Οκτωβρίου 2020

Όσιος Ιωσήφ Ησυχαστής: Πόσα πράγματα έχει μέσα η ευχή, όταν βιασθήτε να την αποκτήσετε!

Όσιος Ιωσήφ Ησυχαστής (1898-1959).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

[Διήγηση οσίου Ιωσήφ Ησυχαστή]: Κάποτε καθόμουν, μας έλεγεν εις το παράθυρο γονατιστός κατά την συνήθειάν μου και έλεγα την ευχήν. Ήταν νύκτα περασμένη καλοκαίρι και είχα το παράθυρόν μου ανοικτόν. Όπως είχα τους λογισμούς μου μαζεμένους και έλεγα με πολλήν γαλήνην την ευχήν, βλέπω και άνοιξε ο νους μου και έβλεπα ανεμποδίστως όπου ήθελα.

Τότε βλέπω τον δικόν μας, τον πατέρα Αθανάσιον εις τον δρόμον της Αγίας Άννης, να έρχεται προς το σπίτι φορτωμένος με τον ντορβά και τον παρακολουθούσα εις όλον το διάστημα και ήμουν μαζί του εις όλην την διαδρομήν.

Και εις την Παναγίαν, εκεί εις την σπηλιάν άφησε τον ντορβάν εις το πεζούλι και έβαλε μετάνοιαν και προσκύνησε και πάλιν συνέχισε και ήμουν μαζί του μέχρι που ήλθε και πήρε το κλειδί και μπήκε μέσα και ήλθε σιγά σιγά μπροστά μου και έβαλε μετάνοιαν.
Και απορούσα με τον εαυτόν μου πώς γίνεται ο νους του ανθρώπου!

Και πράγματι αυτό που λέγουν οι άγιοι Πατέρες ότι όταν καθαρίση ο νους του ανθρώπου χωράει μέσα όλην την κτίσιν, έτσι είναι. Δεν τον έβλεπα όπως που να βλέπη κανείς κάποιο πράγμα από μακρυά που έρχεται κατ’ ευθείαν και όσο πλησιάζει το βλέπει ευκρινέστερα, αλλά ήμουν κοντά του και σαν να βαδίζαμεν μαζί και όλα τα γύρω τα έβλεπα και εις τον εαυτόν μου ήμουν πάλιν χωρίς προσπάθειαν ή κόπον ή άλλην τινά επίνοιαν και έβλεπα εκείνα που ήσαν μακράν σαν να ήμουν παρών σωματικώς.

Πόσα πράγματα έχει μέσα η ευχή, όταν βιασθήτε να την αποκτήσετε! Φθάνει ο άνθρωπος σε μια ανωτερότητα, που κάθε τρεπτότης και ακαταστασία χάνεται, και γίνεται σαν ένας άνθρωπος με προτερήματα γεροντικά, και ας μη είναι η ηλικία του γεροντική.

Αποκτά μιαν βαρύτητα και δυσκινησίαν προς το κακόν και εύκολα δεν τρέπεται, δεν φοβάται, δεν μεταβάλλεται. Με πολλήν ευκολίαν διαγινώσκει την διαφοράν των λογισμών και των πραγμάτων και δεν παρασύρεται τόσον εύκολα. Αυτά όλα αλλέως [αλλιώς] είναι να τα είπη κανείς και αλλέως είναι να τα ζη.

 

Απόσπασμα από το βιβλίο του Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, «Θείας χάριτος εμπειρίες, Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Επιστολιμαία βιογραφία – Ανέκδοτες επιστολές και ποιήματα», έκδοση Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου.