Χαριτωμένες παραινέσεις

Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης: Ο Θεός δεν αδιαφορεί στην προσευχή μας

21 Οκτωβρίου 2020

Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης: Ο Θεός δεν αδιαφορεί στην προσευχή μας

Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Συνέχεια από εδώ: http://www.diakonima.gr/?p=516944

562 Tα δεινά γίνονται αδιέξοδα όταν δεν υπάρχη χριστιανική ελπίδα.

Κάποιος νοιώθει μέσα του το βάρος της αμαρτίας και τα μαύρα αισθήματά της. Αν δεν έχη χριστιανική ελπίδα, τι θα κάμη; Θα καταφύγη σε τεχνητά μέσα, για να αποδιώξη τη θλίψι του. Σε ένοχες ψυχαγωγίες και όχι στον Χριστό, που ο ζυγός του είναι ελαφρός (Ματθ. ια’ 30 ), όχι στην προσευχή, όχι στη μετάνοια όχι στον Λόγο του Θεού, που είναι «ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν» (Β’ Τιμ. γ’ 16) και πηγή της ελπίδος (Ρωμ. ιε’ 4 ).

Αυτό συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά οι κοσμικές διασκεδάσεις τι δίνουν;

Αφήνουν την ψυχή στο κενό, την ποτίζουν μεγαλύτερη πίκρα. Μερικοί καταφεύγουν ακόμη και στην αυτοχειρία.

Η πείρα όμως των πιστών λέγει ότι ο Θεός δεν αδιαφορεί στην προσευχή μας. Και αυτή η πείρα στηρίζει την ελπίδα.

Όποιος εξετάζει προσεκτικά τον εαυτό τον, μπορεί εύκολα να διαβάση το συμπέρασμα αυτής της πείρας.

Αποσπάσματα από το βιβλίο του Αγίου Ιωάννου της Κρονστάνδης, η “Εν Χριστώ ζωή μου”, των εκδόσεων Αστήρ. Μετάφραση Βασίλειος Μουστάκης.