Χαριτωμένες παραινέσεις

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: Για την χριστιανική ελπίδα!

16 Οκτωβρίου 2020

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: Για την χριστιανική ελπίδα!

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης (1829 – 1908).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

559 Τα μέσα για να στερεώνουμε και να ενισχύουμε τη χριστιανική ελπίδα εντός μας είναι: η συχνή και θερμή προσευχή, η εξομολόγησις των αμαρτιών μας, η τακτική μελέτη του λόγου του Θεού και, πριν απ’ όλα, η συχνή θεία κοινωνία των αθανάτων και ζωοποιών, φρικτών Μυστηρίων τον Χριστού.

560 Οι οδηγοί μας στη χριστιανική ελπίδα είναι: η Υπεραγία Μητέρα του Θεού, όλοι οι Άγιοι, Προφήται, Απόστολοι, Μάρτυρες, Όσιοι.
Όλοι αυτοί στράφηκαν στον Θεό με την ελπίδα της σωτηρίας και κανείς τους δεν διαψεύσθηκε. «Η ελπίς ου καταισχύνει» (Ρωμ. ε’ 5), λέγει η Γραφή.

561 Η έκφρασις της χριστιανικής ελπίδας, σε σχέσι με τη γήινη ζωή, είναι η άφεσις των αμαρτιών, στις οποίες ζήσαμε έως τώρα.
«Και εάν τις αμάρτη, παράκλητον (δηλαδή: συνήγορο) έχομεν προς τον Πατέρα, Ιησούν Χριστόν δίκαιον· και αυτός ιλασμός εστι περί των αμαρτιών ημών» (Α’ Ιω. β’ 1, 2).

Σε σχέσι με την ουράνια ζωή: «Τότε οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία» (Ματθ. ιγ’ 43). «Όπου ειμί εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έσται… Πορεύομαι ετοιμάσαι τόπον υμίν» (Ιω. ιβ’ 26, ιδ’ 2).
«Ημών το πολίτευμα εν ουρανοίς υπάρχει, εξ ου και σωτήρα απεκδεχόμεθα Κύριον Ιησούν Χριστόν, ος μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών εις το γενέσθαι αυτό σύμμορφον τω σώματι της δόξης αυτού» ( Φιλιππ. γ’ 20, 21 ).

Ιδού και μία άλλη όψις της ελπίδος. Τα πάθη πολιορκούν την καρδιά, οι επιθέσεις τους είναι σφοδρές, είναι δύσκολο να τα αντιμετωπίσουμε, να μην υποκύψουμε. Αλλά έχε ελπίδα στον Χριστό και θα τα κατατροπώσης.

Λέγε: «Εκ νεότητάς μου πολλά πολεμεί με πάθη, αλλ’ αυτός αντιλαβού και σώσον, Σωτήρ μου».

 

Αποσπάσματα από το βιβλίο του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, η “Εν Χριστώ ζωή μου”, των εκδόσεων Αστήρ. Μετάφραση Βασίλειος Μουστάκης.