Χαριτωμένες παραινέσεις

Γέροντας Σίμων Αρβανίτης: Ταπείνωση σημαίνει κατοχή του πλούτου της Θεότητος!

16 Οκτωβρίου 2019

Γέροντας Σίμων Αρβανίτης: Ταπείνωση σημαίνει κατοχή του πλούτου της Θεότητος!

Ο Μοναχός, π. Ζωσιμάς (αριστερά) με τον Γέροντα του, π. Σίμωνα Αρβανίτη.

Κάτι που πρέπει να επιδιώκει ο κάθε χριστιανός είναι η πραότης, που τελικά σημαίνει ταπείνωση και ειρηνική διάθεση. Και αυτό οφείλεται στο ότι ταπείνωση σημαίνει κατοχή του πλούτου της Θεότητος.
Γι’ αυτό ο ταπεινός δεν οργίζεται, αλλά είναι ο πράος, ο είρηνικός και ο γεμάτος γλυκύτητα, ο απλός άνθρωπος.
Όλα αυτά αποτελούν θείο δώρο. Και μπορεί και ο πιο ασήμαντος άνθρωπος να είναι στολισμένος με το θείο αυτό δώρο, πράγμα που ίσως οι θεωρούμενοι σημαντικοί άνθρωποι να μη δίνουν σημασία σ’ αυτά και ιδιαιτέρως σ’ αυτούς τους άσημους ανθρώπους.
Αλλά αν οι άνθρωποι, όποιοι και να είναι αυτοί, τους αγνοούν, δεν τους αγνοούν όμως οι άγγελοι του Θεού. «Οράτε μη καταφρονήσητε ενός των μικρών τούτων. Λέγω γάρ υμίν, ότι οι άγγελοι αυτών διά παντός βλέπουσι το πρόσωπον του πατρός μου του εν ουρανοίς» (Ματθ. ιη’ 10).
Οι μικροί και ασήμαντοι άνθρωποι κατά κόσμον δεν είναι ασήμαντοι στον ουρανό. Δεν είναι περιφρονημένοι ή άξιοι υποτιμήσεως, γιατί τους προσέχουν οι άγγελοι του Θεού, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με τον Θεό.
Αν οι άνθρωποι αυτοί αμαρτάνουν, θλίβονται και πονούν γι’ αυτούς οι άγγελοι. Αν αντίθετα προοδεύουν, χαίρονται και πανηγυρίζουν. Και μιλούν ευνοϊκά γι’ αυτούς στο Θεό. Ο Θεός, λοιπόν, αυτούς τους απλούς και πράους και ταπεινούς ανθρώπους θέλει, αυτούς που δεν φαίνονται, αλλά μένουν κρυμμένοι και αφανείς, που όμως είναι πλούσιοι εσωτερικά, πλούσιοι σε ευσέβεια, ταπείνωση και κάθε αρετή.
Εκείνο που κάνει αξιοθαύμαστο έναν άνθρωπο είναι η γλυκύτης και η καλωσύνη πάντοτε, αλλά περισσότερο σε περιπτώσεις υποδείξεως και ελέγχου. Γιατί είναι πολύ σημαντικό πράγμα να ελέγξει κανένας.
Μόνον όποιος μιλάει με γλυκό και πράο τρόπο, προ πάντων σήμερα, μπορεί να οδηγήσει τον άλλον σε συναίσθηση και μετάνοια. Και τι πιο ωραίο να υβρίζεσαι και εσύ να μιλάς με γλυκό τρόπο;

Απόσπασμα από διδαχή του Γέροντα, Ιερομονάχου, π. Σίμωνα Αρβανίτη όπως περιέχεται στο βιβλίο του Μοναχού π. Ζωσιμά «Ιερομόναχος Σίμων Αρβανίτης. (1901-1988), Η ζωή και το έργο του».