Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Αββάς Ισαάκ ο Σύρος: Ελπίδα στον Θεό από εγκάρδια πίστη…

20 Οκτωβρίου 2019

Αββάς Ισαάκ ο Σύρος: Ελπίδα στον Θεό από εγκάρδια πίστη…

Αββάς Ισαάκ ο Σύρος.

Κάποιος έχει ελπίδα στο Θεό που στηρίζεται στην εγκάρδια πίστη· αυτή είναι γνήσια, γιατί δημιουργήθηκε με τη διάκριση και τη γνώση.
Κι ένας άλλος έχει ελπίδα διαφορετική, που γεννιέται από την αφροσύνη και την οκνηρία· αυτή είναι ψεύτικη.

Ο άνθρωπος βέβαια που καθόλου δεν φροντίζει για τα φθαρτά πράγματα, αλλ’ αφού πρόσφερε ολόκληρο τον εαυτό του στο Θεό, διαθέτει ακατάπαυστα, νύχτα και μέρα, όλο του το χρόνο και το ζήλο στη λατρεία και την ευαρέστηση Εκείνου, παραμελώντας έτσι την εκπλήρωση των υλικών του αναγκών, αυτός καλά και γνωστικά ελπίζει στον Κύριο, ότι θα του εξασφαλίσει όσα του χρειάζονται.

Και είναι δίκαιο να δείξει ο Θεός σ’ έναν τέτοιον άνθρωπο όλη Του τη φροντίδα και να του δώσει άκοπα ό,τι έχει ανάγκη, γιατί είναι υπηρέτης Του γνήσιος και τηρεί την εντολή Του που λέει:
«Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν» (Ματθ. 6:33).

Η ελπίδα λοιπόν του ανθρώπου αυτού είναι καλή και έλλογη, και γι’ αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να μην εκπληρωθεί.

Απόσπασμα από λόγο του Αββά Ισαάκ του Σύρου όπως δημοσιεύεται σε νεοελληνική απόδοση στον “Μικρό Ευεργετινό” έκδοση της Ιεράς Μονής Παρακλήτου.