Κατηγορία

Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς: Οι δέκα λεπροί μοιάζουν με ολόκληρο το γένος των ανθρώπων!

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Μοιάζουν βέβαια οι δέκα αυτοί λεπροί με ολόκληρο το γένος των ανθρώπων γιατί όλοι μας ήμασταν λεπρωμένοι, αφού όλοι υποπέσαμε...

Περισσότερα

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Έρχεται ο Δεσπότης μαζί με τους δούλους διά να βαπτισθή!

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

“Τότε παραγίνεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην του βαπτισθήναι υπ’ αυτού”. Έρχεται ο Δεσπότης...

Περισσότερα

Ο Άγιος Ιωάννης είχε διαταχτεί να εξαγγείλει πρώτος τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού!

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Ο Ιωάννης επρόκειτο να αναδειχτεί μεσίτης ανάμεσα στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη και να γίνει φορέας πραγματικός όλων...

Περισσότερα

Άγ. Θεόδωρος ο Στουδίτης: Πηγές, βρύσες, ποταμοί, λίμνες έχουν γίνει δοχεία του Πνεύματος!

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Ας ανυψώσουμε όμως το βλέμμα στις προφητικές θεοπτίες και ας δούμε πως προτυπώνεται σ’ αυτές το ιερότατο βάπτισμα· διότι σ’...

Περισσότερα

Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης: Επεφάνη δε τότε και το αληθινό φως που φωτίζει τον κόσμο!

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Και όταν συμπληρώθηκε «το μέτρον της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού» και η περίοδος της τριακονταετούς παρατάσεως έλαβε τέλος, τότε...

Περισσότερα

Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως: Η Εκκλησία πιστεύει στην παρρησία της Θεοτόκου και των αγίων προς τον Θεό

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Η Εκκλησία, στις προσευχές της προς το Θεό, παρακαλεί τον Κύριο να δεχθεί τις δεήσεις της, και αναφέρει τις προσευχές...

Περισσότερα

Άγιος Μάξιμος: Με τον Χριστό άνθισε η συγκροτηθείσα από τους εθνικούς εκκλησία, αλληγορικά ονομαζόμενη έρημος!

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Για ποιόν λόγο, όμως, ο προφήτης αποκάλεσε την Αειπάρθενο ράβδο; Επειδή ο σαρκωθείς Θεός, που γεννήθηκε από αυτήν, συνέτριψε όλες...

Περισσότερα