Κατηγορία

Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: Όσα προέρχονται από τη θεία χάρη, έχουνε χαρά, ειρήνη, αγάπη, αλήθεια!

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος) Όπως μια κόρη που είναι εμορφώτερη και σοφώτερη και πλουσιότερη απ’ όλες, πάρει για άντρα της κάποιον...

Περισσότερα

Άγιος Μάρκος Ευγενικός: Τα θεία λόγια της ευχής αποτελούν μνημείο προσευχής και ορθοδοξίας!

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Συνέχεια από εδώ: http://www.diakonima.gr/?p=513577 Περί των λόγων που περιέχει η θεία ευχή, δηλαδή το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,...

Περισσότερα

Άγιος Φιλόθεος Κόκκινος: Σάββας ο θαυμάσιος πάντρευε την αρετή με το λόγο!

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Λόγοι συστάσεως εγκωμίου Σάββας ο θαυμάσιος προβάλλεται σήμερα ως αφορμή ομιλητικών αγώνων. Πάντοτε βέβαια εκείνος μας παρέχει αφορμές ομιλιών, τόσο...

Περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης: Η υποκρισία είναι μία κατάσταση όπου το σώμα ευρίσκεται σε αντίθεση με την ψυχή!

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Συνέχεια από εδώ: http://www.diakonima.gr/?p=515341 17. Πονηρία σημαίνει μεταβολή της ευθύτητος, σκέψις πλάνης, ψεύδη που λέγονται κατ’ οικονομίαν, όρκοι που εν...

Περισσότερα

Στάρετς Λεωνίδας της Όπτινα: Αν δε βλέπεις να υπάρχει αγάπη μεταξύ των αδελφών είναι επειδή εσύ δεν έχεις αγάπη μέσα σου!

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Μαθητής: Δε βλέπω να ‘χουν αγάπη μεταξύ τους οι αδελφοί. Δε βρίσκω κανένα με τον όποιο θα μπορούσα να συζητήσω...

Περισσότερα

Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: Επειδή ο Κύριος είναι απλούς και ασύνθετος, θέλει και οι ψυχές που Τον πλησιάζουν να είναι απλές και ακέραιες!

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Συνέχεια από εδώ: http://www.diakonima.gr/?p=515229 9. Όλοι όσοι επιθυμούμε να προσελκύσωμε προς το μέρος μας τον Κύριον, ας Τον πλησιάσωμε σαν...

Περισσότερα

Άγιος Λουκάς, Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας ο Ιατρός: Όλη η διδασκαλία του Χριστού είναι καταπληκτικά απλή!

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Άγιος Λουκάς, Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Ο χρυσός κανόνας «Καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως» «Και...

Περισσότερα

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Σκέψου ενώ ο Χριστός φροντίζει να μας μεταβάλλει σε ισάγγελους, εμείς να γίνουμε θηρία!

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Ομιλία Β’ «Εν αρχήν ην ο Λόγος (Ιωάν. 1, 1) Συνέχεια από εδώ: http://www.diakonima.gr/?p=514685 Ας προσέχωμεν λοιπόν εις το βιβλίον...

Περισσότερα

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Ας μη λοιπόν μελετά κανείς εις την Εκκλησίαν ευρισκόμενος, τα του οίκου του

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Ομιλία Β’ «Εν αρχήν ην ο Λόγος (Ιωάν. 1, 1) Συνέχεια από εδώ: http://www.diakonima.gr/?p=514515 ε. Πράγμα το οποίον ακριβώς διά...

Περισσότερα

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Είδες αληθινήν φιλοσοφίαν και δόγματα θεία;

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Συνέχεια από εδώ: http://www.diakonima.gr/?p=513193 Κύτταξε, λοιπόν, πού ανέβασε την ψυχήν και ανύψωσε την σκέψιν αυτών, οι οποίοι παρακολουθούν, ευθύς από...

Περισσότερα

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Είδες με τι παρρησία ομιλεί και τι εξουσία έχουν οι λόγοι του Ευαγγελιστή Ιωάννη;

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Ομιλία Β’ «Εν αρχήν ην ο Λόγος (Ιωάν. 1, 1) Συνέχεια από εδώ: http://www.diakonima.gr/?p=514178 Αλλ’ αρκετά ελέχθησαν δι’ αυτά. Μάλλον...

Περισσότερα

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Αυτά που απεκαλύφθησαν από τον Ευαγγελιστήν Ιωάννην, γίνονται καθ’ εκάστην λαμπρότερα!

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Ομιλία Β’ «Εν αρχήν ην ο Λόγος (Ιωάν. 1, 1). Συνέχεια από εδώ: http://www.diakonima.gr/?p=513973 Δεν συνέβησαν όμως έτσι τα πράγματα...

Περισσότερα

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Ο Ευαγγγελιστής Ιωάννης έχει μέσα του ομιλούvτα τον Δεσπότην των όλων!

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Ομιλία Β’ «Εν αρχήν ην ο Λόγος (Ιωάν. 1, 1). Συνέχεια από εδώ: http://www.diakonima.gr/?p=513730 Αυτά λοιπόν τα μεγάλα και υψηλά...

Περισσότερα