Μήνυμα ημέρας

Η χάρις Του Κυρίου να είναι πάντα μαζί μας

21 Οκτωβρίου 2019

Η χάρις Του Κυρίου να είναι πάντα μαζί μας